กปปส. ปกป้องสถาบัน อยุธยา ค้านแก้ กม.112

เมื่อ 18 ก.พ.64 เวลา 1000 น. กลุ่มครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม กปปส.อยุธยา) จำนวน 13 คน

นำโดย นางณัฏฐ์สรวง สุคนธาภิรมย์ (ชื่อเดิมนางกัลยาณี จูปรางค์ ) แกนนำกลุ่มเครือข่ายฯ อยุธยา พร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9, ป้ายข้อความ ประชาชนชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตรา ที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันพระมหากษัติย์ รวมตัวที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อยื่นหนังสือจดหมายปิดผนึก ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่าน ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กรณี ขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และการดำรงรักษา การเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และการคัดค้าน รัฐสภา หรือ สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้แก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยมี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับหนังสือฯ พร้อมจะดำเนินการเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป จากนั้นกลุ่มฯ ยุติกิจกรรมฯ เหตุการณ์ปกติ

ที่มา ก็กูดี ไม่พอ

อ่านต่อ