กรรมการเพื่อประชาธิปไตย จวกรัฐบริหารล้มเหล ว

กรรมการเพื่อประชาธิปไตย จวกรัฐบริหารล้มเหล ว เมื่อ 4 มิ.ย.64 เวลา 1330 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำเนิน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) จัดแถลงข่าวชำแห ละการใช้งบประมาณภาครัฐและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณ์โควิดที่ล้มเหล ว ผู้เสวนาประกอบด้วย นาย เมธา มาศขาว,รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก,รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร,ดร.พงษ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี มีผู้สนใจรับฟัง 1 คน สรุปสาระดังนี้

เวลา 1345 เมธา มาศขาว เรียกร้อง ให้ นรม.ลาออก เพื่อแก้ปัญหาประเด็นการใช้งบประมาณการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก กล่าวถึง การบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ ที่ล้มเหล ว มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องวิสัยทัศน์ที่อ่อนแอเรื่องการบริหารจัดการเครื่องวั คซี นป้องกันการแพร่ระบา ดโควิ ด 19 การบริหารวัคซีนเป็นไปแบบล่าช้าทำให้เกิดปัญหา การแพร่ระบาดที่มากขึ้นทุกวัน

สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องที่ยากและทับซ้อน รัฐบาลนี้ทำไม่ได้เป็นการบริหารที่มีความสามารถต่ำมากนอกจากจะจัดหาวั คซี นได้ไม่ทันแล้วก็ยังไม่พออีก เปรียบเหมือนเหตุการณ์ไฟไห ม้ที่ขา ดรถดับเพลิ ง อีกทั้งประชาชนยังสงสัยเรื่องของวัคซี นที่ไม่มีคุณภาพ รัฐบาลหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศ เรื่องของอนาคตของประเทศยังมองไม่เห็น ว่าจะไปทางไหนดีแต่ข้อที่ดีที่สุดคือ นายกฯประยุทธ์ ต้องลาออก เพื่อให้คนใหม่ที่ดีที่สุดมาบริหารแทน

รัฐบาลควรใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน ไม่ใช่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการแก้ปัญหา

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร กล่าวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในหลุมดำ 7 ปีมาแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผูกขาดโดยอภิสิทธ์ได้ นายกฯไม่เข้าใจการแก้ปัญหา เรื่องธุรกิจร้านอาหารทุกระดับ รัฐบาลไม่เข้าใจในบริบทความเป็นจริงในความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนเรื่องขอวั คซีนป้องกันโควิ ด19 รัฐบาลไม่ควรนำระบบราชการมาใช้มากเกินไปต้องแก้ปัญหาที่สามารถเขื่อมโยงกับประชาชนได้

ดร.พงษ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี กล่าวถึงการแก้ไขแรงงานเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทุกวันนี้ โรคระบาดโควิ ด19 สร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย จนกลุ่มแรงงานจะต้องออกมาขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาชน และนายกฯ ประยุทธ์ควรจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการลาออกเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด

นาย เมธา มาศขาว กล่าวตอกย้ำเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ครป.และประขาชนจะจัดกิจกรรมเช่นนี้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่า นายก ประยุทธ์ ฯ จะลาออกไป

โดยทั้ง 4 ท่าน กล่าวไปในแนวทางเดียวกันคือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากการเป็น นายกฯ เนื่องจากการบริหารประเทศล้มเหลว ทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ แรงงาน และโรคระบา ด โควิ ด 19

เวลา 1530 จบการเสวนา

อ่านต่อ