กลุ่มคณะราษฎร 2563 อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ

4 พ.ย.63 กลุ่มคณะราษฎร 2563 อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ และขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ คสช.

– สถานที่บริเวณสนามหลวง

– กลุ่มคณะราษฎร 2563 / ธรรมศาสตร์และการชุมนุม / ประชาชนปลดแอก / เยาวชนปลดแอก

– วัตถุประสงค์เพื่อแถลงการณ์ที่บริเวณสนามหลวง แสดงจุดยืนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ และขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ คสช.

– เวลา 16.15 น. กลุ่มคณะราษฎร 2563 / ธรรมศาสตร์และการชุมนุม / ประชาชนปลดแอก / เยาวชนปลดแอก อ่านคำแถลงการณ์ขอกลุ่มคณะราษฎรทั่วประเทศ จะไม่มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเด็ดขาด จะมีทางพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ คชส. ที่สืบทอดอำนาจมา ต้องลาออกเท่านั้น ถึงจะมีการพูดคุยกัน แต่ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ก็คงมีอยู่ การที่รัฐมีเงื่อนไขในการเจรจากับกลุ่มคณะราษฎรเป็นการเพื่อยืดเยื้อเวลาของทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลอยู่ต่อเท่านั้น

กลุ่มแกนนำได้กล่าวว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้าง แต่เป็นการปฏิรูปกษัตริย์ให้ดีขึ้นให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมมนู เราจึงต้องปกป้องกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมมนูเท่านั้น จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ