กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

9 ต.ค.63 เวลา 1400 น.

: ที่ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

: กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม

: นำโดยนายอาณัศ ช้างอินทร์ ศิษย์เก่าในฐานะตัวแทนกลุ่มพร้อมสมาชิกกลุ่มฯประมาณ 20 คน

: วัตถุประสงค์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 4 ข้อของทางกลุ่มฯ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านตัวแทน

: หลังจากเปิดแถลงข่าวไม่เห็นด้วยกับการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการชุมนุมทางการเมืองที่นำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิขอมหาวิทยาลัย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยนายอาณัศ กล่าวให้กำลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอให้ดำเนินตาม 4 ข้อเรียกร้องของกลุ่มเพื่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ 4 ข้อเรียกร้องของทางกลุ่มฯ ได้แก่
1. เรียกร้องให้อธิการบดีแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด เนื่องจากอธิการเคยมีคำสั่งชัดเจน ไม่ให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการชุมนุมการเมืองตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้บุกรุกเข้าไปมหาวิทยาลัยฝ่าฝืนคำสั่ง ทำให้ทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยเสียหาย ดังนั้นขอให้ดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในอนาคต หากปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินคดีอาจมีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

2.เรียกร้องให้สั่งห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ชื่อมหาวิทยาลัย ในการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นการสร้างความอับอาย และความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย และห้ามไม่ใช้ตราสัญลักษณ์และสถานที่ของมหาวิทยาลัย ในการชุมนุมทางการเมืองที่มีเนื้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันฯ

3. ขอให้ทางมหาวิทยาลัยลงโทษ นักศึกษาตามกฎระเบียบขอบมหาวิทยาลัย ที่ใช้เสรีภาพการชุมนุมต้องไม่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน และทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแต่นักศึกษาคนอื่นๆ

4.ขอให้มหาวิทยาลัย สั่งห้ามไม่ให้ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่สอนด้วยเนื่อหาที่ไม่เหมาะสม แฝงไปด้วยวาระทางการเมืองมีเนื้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันฯ เพื่อไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านต่อ