กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม “หนูรู้หนูมันเลว” ปราศัย 3 ข้อเรียกร้อง

5 ก.ย. 63
: ที่ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

: กลุ่มนักเรียนเลว ร่วมกับเครือข่ายนักเรียนกว่า 30 โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

: จัดกิจกรรม “หนูรู้หนูมันเลว”.

: 1300 น. บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเริ่มทยอยเดินทางมาในพื้นที่การชุมนุม

: ยอด 30 คน

3 ข้อเรียกร้อง
– หยุดคุกคามนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคามทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
– ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง
กระทรวงศึกษาธิการต้องยกเลิกกฎหรือระเบียบของกระทรวงฯ ที่มีเนื้อหาเป็นการกดขี่นักเรียน ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียน


– ปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการต้องวางแผนปฏิรูประบบการศึกษาทั้งหมด เพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษา ปัญหาหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาภาระงานครู ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครู ฯลฯ ทั้งนี้ต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด้วย

: 1415 น. กลุ่มอยู่ระหว่างตั้งเวที ติดตั้งเครื่องเสียง

: น.ส.อินทิรา เจริญปุระ หรือทราย สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม โดยนายธเนศ อนันต์วงค์ เป็นผู้ขนมาแจกจ่าย

: จนท.ตำรวจ 60 นาย ดูแลพื้นที่โดยรอบ

: 1500 น. เริ่มกิจกรรม นักเรียนเปิดจุดคัดกรอง งานชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลว มีนักเรียนร่วมกับจนท.ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมตั้งแต่ทางเข้าจนถึงเวที

: ยอด 350 คน

: 1840 น. บนเวทีปราศัยเรียกร้องให้ ศธ. เปิดไฟประดับที่อยู่ด้านนอก

: 1850 น. มีการเปิดไฟแฟลชโทรศัพท์ เพื่อไว้อาลัย กรณีนักเรียนต้องมาเสียชีวิตเพราะการศึกษาไทย

: 1900 น. พิธีกร ได้เชิญตัวแทนนักเรียนทั้ง 50 สถานศึกษาทั่วประเทศขึ้นเวที และอ่านแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง 1 เงื่อนไข

: 1910 น. กลุ่มยุติกิจกรรม แยกย้ายเดินทางกลับ

: ยอด 500 คน

อ่านต่อ