กลุ่มปกป้องสถาบันนครสวรรค์ แสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน ดำรงไว้ซึ่ง ม.112

กลุ่มปกป้องสถาบันนครสวรรค์ แสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน ดำรงไว้ซึ่ง ม.112 เมื่อ 29 ม.ค. 65 เวลา 0730 น.ส.แทนคุณ ปิตุภูมิ อายุ 60 ปี

หมายเลขบัตรประชาชน 3 6001 00907 34 1 ที่อยู่เลขที่ 519/3 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ซึ่งเป็นประชาชนที่มีความจงรักภักดี และมีเจตนารมณ์ในการแสดงจุดยืน และต้องการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ได้มายืนถือป้ายไวนิลขนาดความกว้างประมาณ 80 ซม. ยาวประมาณ 1 ม. มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

มีการเขียนข้อความบนพื้นหลังว่า “ดำรงไว้ซึ่ง ม.112 เพราะท่านทำ เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะ ของพระราชา หวังให้เราชาวประชา อยู่ดีกินดี”

ซึ่ง น.ส.แทนคุณฯ ได้มายืนถือป้ายที่บริเวณทางเข้าตลาดนัด หน้าค่ายจิรประวัติ มทบ.31 และได้เดินทางกลับ เวลาประมาณ 0800 น.

อ่านต่อ