กลุ่มปกป้อง ทำพิธีสา ปแช่ ง ต่อกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง

กลุ่มปกป้อง ทำพิธีสา ปแช่ ง ต่อกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง เมื่อ 6 พ.ค.65 เวลา 1550-1605 ที่ศาลหลักเมือง กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน

เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำพิธีสาปแช่ง ต่อกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันฯ ยอดมวลชนประมาณ 10 คน

ห้วงเวลาที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มเดินทางเข้าพื้นที่ กลุ่มได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให้กลุ่มที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันฯ มีอันเป็นไป

จากนั้น นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว กล่าวว่า หลังจากนี้กลุ่มฯ จะเดินหน้าต่อสู้กับผู้ที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันฯ ทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะการใช้ขั้นตอนทางกฎหมาย ในการดำเนินคดีต่อบุคคลเหล่านั้น เพราะการจาบจ้วงสถาบันฯ ถือเป็นการหมิ่นเกียรติและย่ำยีหัวใจคนไทย และกลุ่มจะไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไป

โดยเฉพาะกรณีการทำโฆษณาของบริษัท lazada ที่ตนจะมีการฟ้องร้องทางคดีต่อบริษัทดังกล่าว ให้ถึงที่สุด

โดยใน วันที่ 8 พ.ค. 65 เวลา 1000 น. กลุ่มจะเดินทางไปที่ ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจาบจ้วงสถาบันฯ ต่อไป

เวลา 1605 น. กลุ่มฯ ยุติกิจกรรม มวลชนทยอยแยกย้ายเดินทางออกจากพื้นที่

บุคคลที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว, นาย นพดล พรหมภาษิต, นาย กวิน ชาตะวนิช, นาย อัคราวุธ ไกรศรีสมบัติ

อ่านต่อ