กลุ่มราษฎรยกเลิก112 ครย.112 ค้านศาลล้มล้างการปกครอง ปฎิรูปสถาบัน

กลุ่มราษฎรยกเลิก112 ครย.112 ค้านศาลล้มล้างการปกครอง ปฎิรูปสถาบัน เมื่อ 9 ธ.ค.64 ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด รัชดาฯ กรณี กลุ่มราษฎรยกเลิก112(ครย.112) ยื่นหนังสือต่อ อัยการสูงสุด เพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ยอดมวลชนประมาณ 10 คน

เวลา 1104 นายอรรถพล บัวพัฒน์ กล่าวว่า การเดินทางมายื่น หนังสือในครั้งนี้ ไม่ใช่เดินทางมายื่นเพื่อให้มีคำวินิจฉัยใหม่ แต่ต้องการให้ทางอัยการสูงสุด ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่

เนื่องจากภายหลังมีคำวินิจฉัยดังกล่าว ได้มีการนำมาขยายความ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมือง ทั้งยังปิดกั้นการนำเสนอของสื่อ ไม่ให้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็น ที่เกี่ยวกับการปฎิรูปสถาบันฯ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ที่จะเข้าชื่อเสนอ ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112

นาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวว่า การเข้ามามีอำนาจของ พล.อ. ประยุทธฯ ที่มีองค์ประกอบชัดเจน ที่ เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหาร

จึงมองว่าคำวินิจฉัยดังกล่าว เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองเช่นกัน เพราะ ภายหลังมีคำวินิจฉัย ได้สร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายด้าน การคุกคามสื่อและสิทธิการแสดงออกของประชาชน

ทั้งนี้ กลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด ผ่าน นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการต่อไป

เวลา 1125 ยุติกิจกรรมมวลชนทยอยเดินทางกลับ

อ่านต่อ