กลุ่มเกษตรกรของพระราชา จี้ครม.ช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้เร่งด่วน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 63 เวลา 0700 น. ที่จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเกษตรกรของพระราชา จำนวน 120 คน พร้อมรถยนต์กระบะ จำนวน 30 คัน นำโดย นายโกวิท เทพไพฑูรย์ ที่ปรึกษาฯ และ นาย มาโนช อินทะกูล ประธานกลุ่มฯ จว.ก.พ.


ได้ออกเดินทางโดยรถยนต์สลับการเดินเท้าจากวัดอัมพวัน (วัดดอนใหญ่) อ.เมืองฯ จว.น.ว. มาตั้งขบวนที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลาง จว.น.ว. เพื่อเดินเท้าผ่านสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ – สี่แยกหน้าค่ายจิรประวัติ และสิ้นสุดที่บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 6 ก.ม. รายละเอียดดังนี้

– เวลา 0715 ออกเดินเท้าจากสนามกีฬากลาง จว.น.ว. ไปยังหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมีรถขยายเสียงนำขบวน พร้อมแจ้งที่มาของการจัดกิจกรรมและปัญหาหนี้สินของกลุ่มฯ ที่ประสบความเดือดร้อน

– เวลา 0750 กลุ่มเกษตรกรฯ เดินเท้าถึงสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์
– เวลา 0815 กลุ่มเกษตรกรฯ เดินเท้าผ่านสะพานเดชาติวงศ์
– เวลา 0845 กลุ่มเกษตรกรฯ เดินเท้าถึงสี่แยกค่ายจิรประวัติ

– เวลา 0855 กลุ่มเกษตรกรฯ เดินทางถึง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อ.เมือง จว.น.ว.
– เวลา 0905 กลุ่มเกษตรกรฯ ได้ขึ้นรถยนต์เดินทางต่อไปยังวัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

กลุ่มเกษตรกรของพระราชา
จากการประสานกับ นาย โกวิทย์ ฯ ที่ปรึกษากลุ่ม ทราบว่ากลุ่มฯ ต้องการให้รัฐบาลนำรายชื่อของกลุ่มเกษตรกรพระราชาประมาณ 2,403 คน เข้า ครม.เพื่อช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้เร่งด่วน โดยจะออกมาเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

 

 

อ่านต่อ