กลุ่มแนวต้านวัคซีน ม็อบจวกอนุทิน ต้านบังคับฉีดวัคซีนที่ไม่มีมาตรฐาน

กลุ่มแนวต้านวัคซีน ม็อบจวกอนุทิน ต้านบังคับฉีดวัคซีนที่ไม่มีมาตรฐาน เมื่อ 4 ธ.ค. 64 ที่ BTS ศาลาแดง กลุ่ม The Resistance THA(แนวต้านวัคซีน)

นำโดย ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร, นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ และ พญ.เอระวดี มิตรภักดี วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม ต่อต้าน! การบีบบังคับฉีดวัคซีน ต่อต้าน อาชญ ากร รมต่อมนุษย์ชาติ การบีบบังคับรับ Product ยอดมวลชน 50 คน

เวลา 1230 น. บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์  พบมวลชนเริ่มทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ ยังไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ อยู่ระหว่างรอมวลชนสมทบเพิ่มเติม การจราจรใช้เส้นทางได้ตามปกติ

เวลา 1245 น. ตัวแทนมวลชนปราศรัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนที่สัญจรไปมา เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวโจมตีวัคซีนที่ไม่มีมาตรฐาน ที่รัฐบาลนำเข้ามาฉีดให้กับคนไทย ทำให้มีประชาชนเสี ยชีวิ ตจากการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

เวลา 1310 น. ขณะรายงาน บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ มวลชนบางส่วนที่สัญจรผ่านเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยการถือป้ายประท้วงบริเวณด้านหน้าห้างสีลม คอมเพล็กซ์ ไม่มีกิจกรรมการปราศรัย

 

เวลา 1325 น. มวลชน เริ่มตั้งขบวนเพื่อเดินเท้าไปยัง สวนสวนลุมพินี

เวลา 1335 น. มวลชนเปลี่ยนเป้าหมายเดินเท้าไปยังสถานทูตออสเตรเลีย เนื่องจากบริเวณสวนลุมพินี เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม

เวลา 1345 น. มวลชนได้เดินเท้ามายังทางเข้าสวนลุมพินี ประตู 2 บริเวณแยกวิทยุ

 

 

เวลา 1347 น. พ.ต.ต.วรายุทธ พวงนาค สว.สน.ลุมพินี ได้ปราศรัย ขอความร่วมมือ ผู้ที่มาร่วมชุมนุมกันระยะห่างเพื่อป้องกันโร คระบา ด

เวลา 1351 น. ขณะรายงานมวลชนอยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ประตู 2 สวนลุมพินี สำหรับทำกิจกรรม ยอดมวลชน 50 คน

เวลา 1425 น. ในพื้นที่มีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการเลือกฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ยังไม่มีการปราศรัย

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวต้านวัคซีน ม็อบจวกอนุทิน ต้านบังคับฉีดวัคซีนที่ไม่มีมาตรฐาน จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ