กลุ่มไทรักษา ประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มไทรักษา ประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 1000 น. กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มไทรักษา นำโดย นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว เข้ายื่นหนังสือสำคัญ และประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์  ต่อ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)

นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดยกล่าวถึงกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 5 ธ.ค.64 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสถาบันฯ ไปสู่ภูมิภาค มองกองทัพไทยเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับสถาบัน

โดยวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันฯ โดยขอฝาก ความหวังไว้กับทหาร เนื่องจากมีกลุ่มก้อนที่มีความต้องการจะทำให้เกิดรูปแบบเดียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม ฝากความหวังไปถึง ผบ.ทสส. และ พร้อมเป็นแรงหนุนให้กับทหารในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนื้ใน 25 พ.ย.64 กลุ่มจะมีการจัดกิจกรรมบริเวณหน้า หอศิลป์ฯ โดยอยู่ระหว่างวางแนวทางจัดรูปแบบกิจกรรมต่อไป และ ภายหลังการจัดกิจกรรมในห้วงเดือน ธ.ค.64 จะมีการเดินทางไปยื่นเรื่องเดียวกันกับทาง กอ.รมน. และ นายกรัฐมนตรี ต่อไป

จากนั้นได้ ยื่นหนังสือ ข้อเรืยกร้อง 10 ข้อ ในการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ พ.อ.ยศฐณัฏ ป่าหลวง, ผอ.กลก.สลก.ยบก.ทท. เพื่อรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลา 1020 นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว เดินทางออกจากพื้นที่

อ่านต่อ