กลุ่มWe Fair ร้องกรรมาธิการงบ เร่งงบสวัสดิการก่อนงบoาวุ ธ

กลุ่มWe Fair ร้องกรรมาธิการงบ เร่งงบสวัสดิการก่อนงบoาวุ ธ เมื่อ 4 มิ.ย.64 ที่สัปปายะสภาสถาน(รัฐสภา) ถ.สามเสน เขตดุสิต เครือข่าย We Fair เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมาธิการ (พรรคก้าวไกล, พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาชาติ) แปรญัตติ

โดยจัดลำดับความสำคัญในนโยบายสวัสดิการสังคม ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ประกันสังคม ที่อยู่อาศัย เงินอุดหนุนเด็ก บำนาญประชาชน มากกว่านโยบายที่ไม่ใช่ลำดับความสำคัญ เช่น งบประมาณการจัดซื้อoาวุ ธ

เวลา 0930 น. นาย นิติรัฐ ทรัพย์สมบูรณ์, นาง นุชนารถ แท่นทอง, น.ส.ธนพร วิจันทร์ เดินทางถึงด้านในรัฐสภา โดยมี นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ตัวแทนกรรมมาธิการ งบประมาณปี 65 ของฝ่ายค้าน ออกมาเป็นผู้รับหนังสือจากเครือข่ายเพื่อดำเนินการต่อไป

เวลา 1000 น. เครือข่ายเดินทางกลับ ยอดมวลชน 17 คน

อ่านต่อ