กวิ้น ไมค์ ไผ่ รุ้ง นำราษฎรรำลึก 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475

กวิ้น ไมค์ ไผ่ รุ้ง นำราษฎรรำลึก 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย กลุ่มคณะราษฎร แกนนำ นายพริษฐ์ ชีวารักษ์, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, นายภาณุพงศ์ จาดนอก, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 ยอดมวลชน 70 คน

เวลา 0435 น. กลุ่มทะลุฟ้า จัดเตรียมอุปกรณ์ บริเวณบนอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ได้นำหมุดคณะราษฎร 2475 ขนาดใหญ่ จากบ้านสวนครูองุ่นนำมาร่วมกิจกรรม กำหนดการดังนี้

เวลา 0530 น. จุดเทียนอ่านประกาศคณะราษฎร ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เวลา 1000 น. ตั้งขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปยังรัฐสภา เกียกกาย เพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนราษฎร

นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา แกนนำทะลุฟ้าเข้าพื้นที่ เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีย์เข้าพื้นที่

เวลา 0545 น. ยังไม่เริ่มกิจกรรม ในระหว่างนี้กลุ่มศิลปินเพลงราษฎรร่วมร้องเพลงที่ลานกิจกรรม

มีการปิดเฉพาะช่องยูเทรินวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การจราจรขาเข้าและขาออกปกติ ยังไม่เริ่มกิจกรรม

อ่านต่อ