การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. แทนนายสิระ เจนจาคะ

การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. แทนนายสิระ เจนจาคะ เมื่อ 6 ม.ค.65 ที่สำนักงานเขตหลักสี่ กรณี กกต.ประจำกรุงเทพมหานคร

ได้เปิดการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายสิระ เจนจาคะ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสมาชิกภาพ

เวลา 08.30 น. บรรยากาศการเปิดรับสมัครในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ เดินทางมาพร้อมกับแกนนำพรรคและผู้สนับสนุน ที่มาให้กำลังใจตั้งแต่เช้า โดยมีการจัดเตรียมรถและป้ายหาเสียง ที่พร้อมจะเขียนหมายเลขทันทีที่ได้รับหมายเลขจริง

มีเพียงพรรคยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นพรรคใหม่ที่มีการแห่กลองยาว แต่เมื่อมีการท้วงติงจากพรรคการเมืองอื่นว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพราะขณะนี้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วจึงได้มีการยุติกิจกรรมไป

ขณะที่การรับสมัคร กกต.ประจำกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กำหนดให้ผู้สมัครพร้อมผู้ติดตาม 1 คนเข้าไปในสถานที่รับสมัครเท่านั้น สื่อมวลชนและผู้สนับสนุนให้รออยู่ภายนอก

และได้มีการเริ่มกระบวนการรับสมัครในเวลา 08:30 น. ซึ่งก็จะมีการตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครโดยนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ได้เดินทางมาสังเกตการณ์รับสมัครในครั้งนี้ด้วย

นายสำราญ ตันติพานิช ผอ.กกต.กทม กล่าวว่า สิ่งที่ กกต. มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเรื่องเอกสารหลักฐานในการรับสมัครโดยเฉพาะเอกสารการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปีของผู้สมัคร ส่วนกรณีที่ผู้สนับสนุน มีการแห่กองยาวมาให้กำลังใจซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น

มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การกระทำนี้ตามมาตรา 73 ของกฎหมายเลือกตั้งจะถือเป็นความผิดได้ใบแดง เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลข ดังนั้นหลังผู้สมัครได้รับหมายเลขการหาเสียงที่อาจเข้าข่ายจัดมหรสพ อยากให้พึงระมัดระวังซึ่งทาง กกต.กทม. ก็ได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วยตรวจตราดูแล

โดยผลการจับฉลากเลือกเบอร์ ปรากฏว่า

นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ จากพรรคไทยภักดี ได้หมายเลข 1

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จากพรรคกล้า ได้หมายเลข  2

นายสุรชาติ เทียนทอง จากพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3

นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาตร์ชาติ ได้หมายเลข 4

นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม จากพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้หมายเลข 5

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ จากพรรคก้าวไกล ได้หมายเลข 6

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ จากพรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 7

การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. แทนนายสิระ เจนจาคะ

อ่านต่อ