ก้าวไกลระยอง เลือกตัวแทนพรรคก้าวไกลคนใหม่

ก้าวไกลระยอง เลือกตัวแทนพรรคก้าวไกลคนใหม่ เมื่อ 27 มิ.ย.64 คณะทำงานพรรคก้าวไกล จว.ระยอง นำโดยนายกฤช ศิลปชัย คณะทำงานพรรคก้าวไกล จว.ระยอง/ผู้ช่วยดำเนินงานของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตผู้สมัครนายก อบจ.ระยอง ในนามคณะก้าวหน้า และคณะทำงานฯ

เวลา 1000 น. รวมตัวจัดการประชุมสมาชิกพรรคก้าวไกลฯ ที่บริเวณหน้าศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล เขต 4 จว.ระยอง (ลานด้านหน้าร้านวงษ์พานิชย์ ค้าของเก่า บ้านฉาง) อาคารพาณิชย์เลขที่ 155/113 ซ.เทศบาล 25 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เพื่อให้สมาชิกพรรคฯ ร่วมคัดเลือกและจัดตั้งตัวแทนพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 (อ.บ้านฉาง, ต.มาบข่า ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา และ ต.ห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด ต.ทับมา ต.เนินพระ อ.เมือง จว.ระยอง) โดยมีคณะทำงานและสมาชิกพรรคฯ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 4 จว.ระยอง เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 30 คน

บรรยากาศการประชุมฯ นายกฤชฯ และนางสว่างจิตต์ฯ ชี้แจงการดำเนินการของคณะทำงานพรรคก้าวไกล และการรับฟังปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชน ในพื้นที่ จว.ระยอง ในห้วงที่ผ่านมา

ตั้งโต๊ะเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้ร่วมลงชื่อฯ จำนวน 6 คน หรือร่วมลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http s://resolutionconformgen web app

ต่อมาเป็นการผลัดเปลี่ยนกันแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามแก่สมาชิกพรรคฯ โดยกลุ่มฯ ผู้ร่วมลงสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนพรรคฯ จำนวน 4 คน โดยการจัดการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และภายหลังกลุ่ม ส.ส. ที่สังกัดพรรคอนาคตใหม่เดิมได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล ซึ่งตามกฎระเบียบของทางคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ​เกี่ยวกับเรื่องของการก่อตั้งสาขาพรรคการเมืองได้กำหนดไว้ว่าหากพรรคการเมืองใดๆ ที่จะส่งผู้สมัคร ต้องมีการคัดเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงจะสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคฯ ได้

ภายหลังการแสดงวิศัยทัศน์มีการให้สมาชิกร่วมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคฯ, ประธานศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล เขต 4 จว.ระยอง และเลขานุการฯ ด้วยวิธีการยกมือลงคะแนนโดยมีผลการคัดเลือกฯ ดังนี้

นางเสาวนีย์ วอขาว เป็นตัวแทนพรรคฯ ประจำเขต 4 จว.ระยอง

นายชาญชัย ช้างหนู เป็นประธานศูนย์ฯ และ

นายไชยพร ใจกล้า เป็นเลขานุการ

ภายหลังการลงคะแนนเสียงตัวแทนพรรคฯ ทั้ง 3 คนได้กล่าวขอบคุณคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคฯ

จากนั้นนางสว่างจิตต์ฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และแยกย้ายเดินทางกลับ ยุติฯ 1140 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ