ก้าวไกลอยุธยา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่

ก้าวไกลอยุธยา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 เวลา 0900 – 1600 น. ตัวแทน/ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ( จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) นำโดย นายอนุชา รุ่งมรกต ผู้ประสานพรรคก้าวไกล ภาคกลาง (ส่วนกลาง กทม.)  และ นายทวิวงษ์ โตทวิวงษ์ แกนนำกลุ่มคณะราษฎรอยุธยา /คณะทำงานคณะก้าวหน้าอยุธยา/ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 1 อยุธยา

จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานพรรคก้าวไกล ในแต่ละจังหวัดฯ ที่บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่บริเวณอาคารพาณิชย์ เลขที่ 20/10 ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย ฯ (เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ) (ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายทวิวงษ์ โตทวิวงษ์) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 30 คน ประกอบด้วย

– นางปนัดดา ฤทธิ์แพทย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 4 อยุธยา ,นายกมล กองบุญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 3 อยุธยา พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฯ

– นายยุทธนา ศรีทอง  ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล จ.สระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฯ/ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 3 เขตเลือกตั้ง

– นายวราธร จารุชลิตากุล ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล จ.ลพบุรี พร้อมด้วยตัวแทนพรรค /ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 4 เขตเลือกตั้ง

– นายภาณุวัชร อารยะ ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล จ.อ่างทอง  พร้อมด้วยตัวแทนพรรค /ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 1 เขตเลือกตั้ง

– นายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 1 สิงห์บุรี พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฯ

– นายณัฐพล นวลแสง ผู้ประสานงานงานพรรคก้าวไกลชัยนาท /พร้อมด้วยตัวแทนพรรค /ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 2 เขตเลือกตั้ง

ผลการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

– ชี้แจงนโยบายพรรค/อบรมนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ แนะนำ ทำความคุ้นเคยตัวแทนพรรคก้าวไกล และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล ในแต่ละจังหวัด ฯ

– ชี้แจงงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการเสนอของบประมาณต่อพรรคก้าวไกล ส่วนกลาง กทม.

– ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อในระบบออนไลน์ แอบพิเคชั่น ระหว่างคณะทำงานของพรรคในแต่ละจังหวัดฯ และ แผนกต่างๆ ในพรรคก้าวไกล ส่วนกลาง กทม. ซึ่งเป็นช่องทางการปรึกษา หารือ ระหว่างกัน

– การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานฯ ของพรรคก้าวไกล ให้กับคณะทำงาน/ผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัด ฯ

– การลดความขัดแย้งในกลุ่มคณะทำงานพรรคก้าวไกล และ คณะก้าวหน้า พร้อมด้วยกลุ่มเห็นต่าง ของฝ่ายประชาธิปไตย

– ให้ตัวแทนพรรคก้าวไกล และ ว่าที่ ผู้ ส.ส.สมาชิกพรรคในแต่ละจังหวัด สร้างยุทธศาสตร์จูงใจประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

จากนั้น ยุติการประชุม ฯ แยกย้ายกลับภูมิลำเนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ