ก้าวไกลอยุธยา เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง คัดเลือกตัวแทนพรรค

ก้าวไกลอยุธยา เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง คัดเลือกตัวแทนพรรค เมื่อ 051000 – 1130 ธ.ค.64 กลุ่มสมาชิกพรรคก้าวไกล ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 60 คน

นำโดย นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง หน.คณะก้าวหน้าอยุธยา/ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล อยุธยา/ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 2 อยุธยา ,นายทวิวงษ์ โตทวิวงษ์ แกนนำกลุ่มคณะราษฎรอยุธยา/คณะทำงานคณะก้าวหน้าอยุธยา/ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 1 อยุธยา

และ นางปนัดดา ฤทธิแพทย์ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.เขต อ.บางซ้ายฯ ในนามคณะก้าวหน้าอยุธยา/ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 4 จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคก้าวไกล ที่บริเวณ ร้านค้าชุมชน วัดเทพมงคล หมู่ 5 ต.เทพมงคล อ.บางซ้ายฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้.

ชี้แจงนโยบายของพรรคก้าวไกล ซึ่งปัจจุบันดำรงสถานะเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้าน ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตของพรรคร่วมร่วมรัฐบาล และ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล เขต 4 จ.พระนครศรีอยุธยา จะมีหน้าที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาของกลุ่มราษฎรฯ ต่างๆ ในพื้นที่ฯ

โดยเฉพาะพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา, อ.ผักไห่, อ.บางบาล และ อ.บางซ้าย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก เป็นประจำทุกปี โดยจะนำปัญหาต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล (ส่วนกลาง กทม.) เข้าสู่วาระที่ประชุม แกนนำพรรคฝ่ายค้านฯ ตั้งกระทู้ถาม พรรคร่วมรัฐบาล ในการประชุมสภาผู้แทนแทนราษฎร ฯ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ โหวตคัดเลือกตัวแทนพรรคก้าวไกล ประจำเขตเลือกตั้ง 4 จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายวิทยา ทับศัพท์ และ นายสุรีรัตน์ คงถาวร  พร้อมกับเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่บริเวณบ้านพักของนายวิทยา ทับศัพท์ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ฯ

เปิดตัว นางปนัดดา ฤทธิแพทย์ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.เขต อ.บางซ้ายฯ ในนามคณะก้าวหน้าอยุธยา เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 4 จ.พระนครศรีอยุธยา และเชิญชวนประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายพรรคก้าวไกล ต่อไป

จากนั้น ยุติการประชุมฯ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ