กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ขอเงินออมประกันสังคม ใช้ในห้วงโควิด

25 ธ.ค.63 กรณีกลุ่มขอคืนไม่ใช่ขอทาน ต้องการนำเงินสมทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า 30-50 % ให้ผู้ประกันตนนำไปใช้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19

เวลา 1400 กลุ่มฯจำนวน 6 คน พร้อมป้ายข้อเรียกร้อง ข้ามฝั่งไปจะเข้าไปประตู 1 ทำเนียบฯ อ้างว่าจะไปขอพบนายกฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำเนียบฯ กั้นไว้ไม่ให้เข้า

เวลา 1407 นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ (ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม) เดินทางมาพบกับกลุ่มขอคืนไม่ใช่ขอทาน/อยู่ระหว่างเจรจา

เวลา 1440 สรุปผลการเจรจา นายสมพาศฯ ชี้แจงต่อทางกลุ่มว่า เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดได้อีกครั้งหลังจากเทศกาลปีใหม่ จากนั้นได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องกรณีเงินชดเชยประกันสังคม ซึ่งตามระบบกฎหมายแล้วจะได้รับเงินดังกล่าวหลังจากอายุ 55 ปี แต่ปัจจุบันมีผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากกว่า 11 ล้านคน เป็นบุคคลที่มีอายุยังไม่ถึง 55 ปี

ซึ่งมีความเดือดร้อนและต้องการให้สามารถเบิกเงินชดเชยประกันสังคมได้ นายนันทชัย กล่าวว่า ในกรณีของเงินประกันชดเชยที่ต้องการเบิกล่วงหน้า ขอให้กลุ่มมาช่วยกันทำแบบสอบถามให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นจะดำเนินการทำประชามติ ซึ่งจากข้อหารือทั้งหมด จะดำเนินการหาข้อสรุปให้อีกครั้ง แล้วจะมาชี้แจงให้กลุ่มฯ ทราบต่อไป

กลุ่มฯ พอใจรับข้อเสนอและเดินทางกลับพื้นที่ชุมนุม โดยให้ผลว่า กลุ่มฯ จะยังคงปักหลักชุมนุมจนกว่าจะพอใจในข้อเรียกร้อง

อ่านต่อ