คณะราษฎรลพบุรี รำลึก 89 ปี เปลี่ยนการปกครอง

คณะราษฎรลพบุรี รำลึก 89 ปี เปลี่ยนการปกครอง เมื่อ 24 มิ.ย.64 กลุ่มคณะราษฎรลพบุรี จัดกิจกรรม บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี

นำโดย นาย จิตรพงษ์ ยี่ทอง (เอ็ม) วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านต้านรัฐบาล

รำลึกคณะราษฎร 2475 วางดอกไม้สดุดี อ่านบทกวีบรรพชน มวลชน สูงสุด 9 คน รายละเอียดดังนี้

เวลา 18.00 น. นาย จิตรพงษ์ ยี่ทอง (เอ็ม) แกนนำ และมวลชนประมาน 3 คน เดินทางเข้าพื้นที่จัดกิจกรรม

เวลา 18.40 น. นาย วิศรุต สมงาม เป็นตัวแทน กลุ่มราษฎรลพบุรี กล่าว รำลึก วันชาติ และ วางดอกไม้ หน้าอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เวลา 18.50 น. ยุติกิจกรรม มวลชน จำนวน 9 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ