คณะราษฎรไทยไม่ทน ร้องพักหนี้ เยียวยา เสรีวัคซีน

คณะราษฎรไทยไม่ทน ร้องพักหนี้ เยียวยา เสรีวัคซีน เมื่อ 13 ก.ค.64 ที่หน้าประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนคณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย จำนวน 10 คน นำโดย นายไทกร พลสุวรรณ, นายยศวริศ ชูกล่อม, นายธนเดช ศรีสงคราม, นายสุริยา ชินพันธ์, นางพะเยาว์ อัคฮาด, นายณัฐภัทร อัคฮาด, นายเศวต ทินกูล, นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ

วัตถุประสงค์ เพื่ออ่านแถลงการณ์ “คณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ฉบับที่ 2”

เวลา 10.20 น. คณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย รวมถึงองค์กร ได้ร่วมกันมายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี หลายครั้งต่อไปจะมีความผิดพลาดในการบริหารงานและก่อให้ความเสียหาย

โดยให้ นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง แต่นายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม และขณะนี้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนทุกข์ยาก จากการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี

ผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1.ออกมาตรการทางกฎหมายใช้พักชำระหนี้ ทั้งนี้ควรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จนกว่าสถานการณ์ covid จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะยกเลิก พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.งดเก็บค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.พักการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ต่างๆชั่วคราว ช่วยเหลือประชาชนในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินโดย ให้ศาลพักการพิจารณาออกไปจนกว่าสถานการณ์ covid จะคลี่คลาย

4.จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยุติการเยียวยาแบบชิงโชค

5.เปิดเสรีการนำเข้าวัคซีนและอุปกรณ์ในการตรวจ covid เบื้องต้นเพียงบางยี่ห้อ และนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับมาฉีดให้ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว

6.ออกมาตรการงดภาษีนำเข้าวัคซีนและชุดตรวจโควิดเบื้องต้น

เวลา 10.35 น. กลุ่มฯ ได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ยื่นหนังสือผ่านสแตนดี้รูปนายกรัฐมนตรี

เวลา 10.40 น. กลุ่มฯ ยุติการทำกิจกรรม เดินทางกลับ

อ่านต่อ