คณะราษฎร์บอมบ์จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาล

12 พ.ย. 63 คณะราษฎร์บอมบ์จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาล

สถานที่ sky walk อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
คณะราษฎร์บอมบ์ รวมตัวมาชุมนุม วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม “อยากเห็นท้องถิ่นดีขึ้นยังไง ?” ยอดมวลชนผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 20 คน

กรณีกลุ่มคณะราษฎร์บอมบ์ ได้นัดหมายเวลา 1800 – 1900 น. เชิญชวนให้ราษฎร แสดงความคิดเห็นผ่าน Post – it หรือกระดาษอะไรก็ได้แปะลงไปบนพื้นที่ ที่อยากจะสื่อสาร ในหัวข้อ “อยากเห็นท้องถิ่นดีขึ้นอย่างไร”

เวลา 1750 น. กลุ่มคณะราษฎร์บอมบ์ได้เริ่มกิจกรรมโดยได้นำ Post – it แปะเป็นคำว่า คณะราษฎร์บอมบ์ และปราศรัยเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันเขียนความต้องการลงไปว่าต้องการอย่างไรในทิศทางประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญ

เวลา 1755 น. นายณวรรษฯ กล่าวปราศรัยเชิญชวนประชาชนที่สัญจรไปมาทำกิจกรรมเขียนโพสอิทเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าอยากเห็นการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร


นายพรหมศรฯ กล่าวปราศรัยเชิญชวนประชาชนให้ออกมาแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยกิจกรรมหลักของวันนี้คือการเชิญชวนให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาเขียนโพสอิทเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและต้องการพัฒนาประเทศไปในรูปแบบใด
เวลา 1800 น. กลุ่มยืนตรงชู 3 นิ้วและร้องเพลงชาติ

บุคคลที่พบในพื้นที่
– นายพรหมศร วีระธรรมจารี
– นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

อ่านต่อ