คณะราษฎร ถกเรื่องเขียนรัฐธรรมนูญทะลุฟ้า

กรณีกลุ่ม People Go Network ร่วมกับกลุ่มราษฎร ในการ เดินทะลุฟ้า กิจกรรมช่วงเวลา 1820 – 2040 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “เขียนรัฐธรรมนูญทะลุฟ้า” ณ บริเวณลานวัดโนนทอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw ได้กล่าวข้อเรียกร้องของกลุ่ม จำนวน 3 ข้อ คือ 1. ปล่อยเพื่อนเรา, 2. เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3. ยกเลิก กฎหมายมาตรา 112

จากนั้นเป็นกิจกรรมให้กลุ่มร่วมเล่นเกม “สิบคำถามที่มารัฐธรรมนูญ 2560” ซึ่งเป็นการโจมตีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เช่น ในเรื่องผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีจำนวน 21 คน โดยถูกแต่งตั้งมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) , การกล่าวโจมตี พรบ. ประชามติ โดยมีผู้ที่โดนคดีจากกรณีดังกล่าว จำนวน 39 คน และโดนข้อหาอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชนที่แท้จริง โดยได้กล่าวความคืบหน้า สถานการณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าปัจจุบันได้ดำเนินการถึงขั้นใดแล้ว โดยกล่าวให้ประชาชนสนใจในกรณีดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชน

อีกทั้งนายยิ่งชีพฯ ยังได้ให้กลุ่มร่วมเล่นกิจกรรมโหวต NO หรือ YES ถึงกรณีถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ให้แก้ สสร. โดยมาจากการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ห้ามแก้หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้มีการโหวต No เพราะถ้าหากไม่แก้หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 กลุ่มฯ จะจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้ามาเพื่อจุดประสงค์อะไร

ทั้งนี้นายยิ่งชีพฯ ยังได้ให้กลุ่มฯ เขียนข้อความใส่กระดาษถึงกรณีถ้าหากต่อสู้จนสามารรถแก้รัฐธรรมนูญได้ทุกหมวด ทุกมาตรา (ซึ่งจะมีการแก้ไขวันที่ 24 -25 ก.พ.64) กลุ่มฯ จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องใดบ้าง

กิจกรรมยุติในเวลา ประมาณ 2100 ยอดมวลชนประมาณ ที่ร่วมกิจกรรม 40 คน

ที่มา ก็กูดี ไม่พอ

อ่านต่อ