คณะราษฎร รับคดีข้อหา ชุมนุม Save Myanmar

เมื่อ 19 ก.พ.64 ที่ สน.ยานนาวา ผู้ต้องหาที่ได้รับหมายเรียกทั้ง 12 คน วัตถุประสงค์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีการชุมนุม Save Myanmar ที่หน้าสถานทูตเมียนม่า ถ.สาทรเหนือ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดมวลชนประมาณ  20 คน

เวลา 1000 น. กลุ่มฯ ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ สน.ยานนาวา

เวลา 1020 น. กลุ่มเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกให้นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ พร้อมกับพวกรวม 12 คน เลขคดีอาญาที่ 99/2564 ให้มารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหา

1.กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันชุมนุม การทำกิจกรรมฯ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพริษฐ์ ชิวรักษ์ (อยู่ในเรือนจำฯ), นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ และน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง

2.ข้อหากระทำผิดฐาน “มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง,ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน,ร่วมก้นทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน” มีจำนวน 9 คน ได้แก่

2.1 นายหัสดินทร์ ไกรโสภา

2.2 นายวันเฉลิม หลงภูงา

2.3 นายพัชราวัฒน์ โกมลประเสริฐกุล

2.4 นายปรณัท น้อยนงค์เยาว์

2.5 นายใบบุญ ไทยพานิช

2.6 นายดนตรี มีเท่า

2.7 นายณัฐพงศ์ คำจันทร์

2.8 นายณัฐกรณ์ ชูเสนาะ

2.9 นายชาญชัย ปุสรังสี

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แล้วจะทำหนังสือให้คำเพิ่มเติมภายใน 30 วัน

เวลา 1110 น. เสร็จสิ้นกระบวนการรับทราบข้อกล่าวหา กลุ่มฯ ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่

ที่มา สุดาตา นานนอน

อ่านต่อ