ครูใหญ่ อรรถพล ม็อบราษฎร ชุมนุมหน้ารัฐสภา

เมื่อ 20 ก.พ.64 ที่ รัฐสภา กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม วัตถุประสงค์ กลุ่มได้ประกาศนัดชุมนุมหน้ารัฐสภามีชื่อกิจกรรมว่า “อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา” มวลชนประมาณ 600 คน

เวลา 1640 น. มวลชนทยอยเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง ยอดประมาณ 600 คน มวลชนจากแยกเกียกกาย เดินทางมาสมทบรัฐสภาทั้งหมด กลุ่มทำการปิดการจราจร

หน้ารัฐสภา กลุ่มฯ ใช้รถเครี่องขยายเสียงของกลุ่ม wevo ในการปราศรัย มวลชนฟังการปราศรัย โดยกระจายในพี้นที่โดยรอบ

เริ่มการปราศรัย โดยนายอรรถพล บัวพัฒน์ ยอดมวลชน 700 คน​

เวลา 1655 น. นายอรรถพล บัวพัฒน์ ขึ้นปราศรัย กล่าวถึงข้อเรียกร้อง 3 ข้อ

1.ต้องการให้ นรม. และคณะรัฐบาลลาออก เนื่องจากมีการแต่งตั้งคนที่ไม่มีความรู้เข้ามาทำงานในรัฐสภา ลริหารงานโดยที่ไม่มีความรู้ ทำให้หลายประเทศยุติการร่วมลุงทุนกับประเทศไทย

2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยจะต้องมาจากประชาชน

3.ปฏิรูปสถาบันฯให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ยืนยันว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้าง สิ่งที่ต้องการให้ยกเลิกเพิ่มเติมโดยเร็ว คือ การยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 เพราะปัจจุบันรัฐบาลที่ใช้กฎหมายมาตรา 112 ปิดปากประชาชน และกล่าวโจมตีรัฐบาลใช้อำนาจในการทุจริตโกงกินเงินภาษีประชาชน

ที่มา Kankai Meekhun

อ่านต่อ