ความเคลื่อนไหว “กลุ่มไทยภักดี” ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

ความเคลื่อนไหว “กลุ่มไทยภักดี” ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อ 20 ก.ย.63 1400 น. “กลุ่มไทยภักดี” นำโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยภักดี ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมประชุมสมาชิกไทยภักดี ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกเครือข่ายกลุ่มไทยภักดีเข้าร่วมกิจกรรมจาก จว.นครศรีธรรมราช, จว.กระบี่, จว.สุราษฎร์ธานี จว.สงขลา และ จว.พัทลุง จำนวนประมาณ 300 คน


วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้สมาชิกไทยภักดี และผู้สนใจ ในการปกป้องสถาบันฯ
: เวลา 1410 น. ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ เลขาธิการกลุ่มไทยภักดี กล่าวถึงอุดมการณ์ 5 ข้อ ของกลุ่มไทยภักดี (1. ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, 2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย, 3. ลดอำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด, 4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น และ 5. สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง) และโจมตีการกระทำของกลุ่ม นศ.ที่ ม.ธรรมศาสตร์
: เวลา 1437 น. นายปฎิยุทธ ทองประจง รองเลขาธิการกลุ่มไทยภักดี กล่าวโจมตีพวกจาบจ้วงสถาบัน นายพริษส์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน) แกนนำเยาวชนปลดแอก และนำเสนอกระบวนการปกป้องสถาบัน
: เวลา 1450 น. น.ส.หฤทัย ม่วงบุญศรี (อุ๊) กล่าวถึง การจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ และเรียกร้องให้ช่วยกันออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบัน, กล่าวโจมตีแกนนำกลุ่ม นศ.ที่ออกมาชุมนุม ณ ม.ธรรมศาสตร์ และนักวิชาการที่ชังเจ้าคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ

: เวลา 1535 น. เปิดสารคดีพระราชกรณียกิจ ร.10 จากนั้นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มไทยภักดีจาก จว.นครศรีธรรมราช, จว.กระบี่, จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.พัทลุง ขึ้นกล่าวพบปะและถ่ายภาพร่วมกัน
: เวลา 1605 น. ดร.เวทิน ชาติกุล กล่าวโจมตีการกระทำของแกนนำกลุ่ม นศ.ที่ออกมาชุมนุม ทำให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงได้ จะเข้าประเด็นว่าคนไทยร่วมมือทำร้ายประเทศไทย
: เวลา 1645 น. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยภักดี กล่าวถึง ความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่มไทยภักดี, กล่าวโจมตีการกระทำของกลุ่ม นศ.ที่เรียกร้องในประเด็น 3 ข้อ ผ่านองค์มนตรี และการปักหมุดประชาราษฎร์ที่สนามหลวง, และประกาศอุดมการณ์ร่วมกันในการต่อสู้กับนักการเมืองที่สมคบคิดกับพวกทุนผูกขาด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไปรวมตัวกันในวันที่ 23 ก.ย.63 ณ รัฐสภา เพื่อยื่นรายชื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา 256 ในรัฐธรรมนูญ, ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการไทยภักดี นครศรีธรรมราช และจังหวัดต่างๆ ในการประสานทำงานด้านยุทธศาสตร์ร่วมกัน
: เวลา 1730 น. ยุติกิจกรรม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในการขึ้นกล่าวบนเวทีของแกนนำ ลักษณะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการปราศรัยโจมตีกลุ่มแกนนำนักศึกษา และผู้สนับสนุน ที่ออกมาชุมนุม เมื่อ 19 ก.ย.63 ในประเด็นสำคัญคือการจาบจ้วงล้มล้างสถาบันกษัตริย์
กิจกรรมครั้งนี้ คาดว่า นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม มีความมุ่งหมายเพื่อหามวลชน เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันฯ และเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเพื่อผลทางการเมืองในอนาคต ต่อไป

อ่านต่อ