คุณหญิงหน่อย ลงพื้นที่ กาฬสินธุ์ หาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.

เมื่อ 18 ธ.ค.63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เดินทางลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อหาเสียงสนับสนุนช่วย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ในนามกลุ่มเพื่อไทยกาฬสินธุ์ จำนวน 5 จุด ดังนี้

เวลา 0930 ลงพื้นที่ปราศรัยบริเวณวัดสว่างกรุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ มีมวลชนให้การต้อนรับ ประมาณ 1,500 คน

เวลา 1100 ลงพื้นที่ปราศรัยบริเวณลานพระธาตุจำลองห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีมวลชนให้การต้อนรับประมาณ 1,300 คน

เวลา 1500 ลงพื้นที่ปราศรัยบริเวณสนามแข่งเรือข้างที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีมวลชนให้การต้อนรับ ประมาณ 1000 คน

เวลา 1630 ลงพื้นที่ปราศรัยบริเวณสนากีฬาโรงเรียนบ้านเสียว ต.หัววัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีมวลชนให้การต้อนรับประมาณ 2,000 คน

เวลา 1820 ลงพื้นที่ปราศรัยบริเวณตลาดคลองถม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีมวลชนให้การต้อนรับประมาณ 3,000 คน

ยุติการลงพื้นที่ปราศรัย เวลา 1910 สรุปเนื้อหาการปราศรัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวกราบขอบพระคุณพี่น้องชาว จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จนทำให้มีคะแนนนิยมพรรคเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แต่ด้วยกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ยุติธรรม จึงทำให้พรรคฯไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงมีความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง โดยผ่านการบริหารงานของ อบจ. โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาภาระหนี้สินที่มากขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ กลุ่มเพื่อไทยกาฬสินธุ์ นำโดย น.ส.เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา ตามนโยบายแก้เจ็บ แก้จน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์ สนับสนุน/ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ผ่านกลไกลของ อบจ.

จากสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านมา การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 59 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 62 จะเห็นว่าในพื้นที่ ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล และสนับสนุนพรรคเพื่อไทย จึงเป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่ต้องเดินทางมาหาเสียงในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กลุ่มเพื่อไทยกาฬสินธุ์ ที่มีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้

อ่านต่อ