จาตุรนต์ ฉายแสง หาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อ 17 ธ.ค.63, 0950 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) พร้อมคณะประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่สวนสาธารณะโพธิ์ใหญ่ (หนองสิม ป่ายาง)บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์เพื่อพบปะมวลชน, แจกแผ่นปลิว, ช่วยหาเสียงและให้กำลังใจนายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครเป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด หมายเลข 3 และผู้สมัคร ส.อบจ. ในนามของพรรคเพื่อไทย พร้อมทั้งช่วยหาเสียงให้กับ ส.อบจ.ในพื้นที่ โดยมีนายเศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.จว.ร.อ.เขต 8 พรรค พท. (ทีมงานของนายมังกรฯ/วางตัวเป็นรองนายก อบจ.)คอยอำนวยความสะดวก มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน

เวลา 1020 นายมังกรฯ ได้ขึ้นกล่าวแนะนำตัวและกล่าวแนะนำผู้สมัคร ส.อบจ. ในพื้นที่ 2 คน คือนายคม กนกนภากุล ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.พนมไพร และนายธนพล โอฆะพนม ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พนมไพร หมายเลข 3 จากนั้นได้กล่าวถึง ผลงานที่ตนเองดำเนินงานที่ผ่าน ๆ มา ในสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ที่ผ่านมา เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาถนนสัจจรในพื้นที่ชนบท การติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามจุดแยกจุดมืด

กล่าวว่าตนเองจะพัฒนาให้พี่น้องอยู่อย่างสุขสบายด้วยนโยบาย 6 ประการ คือ แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน สร้างคน สร้างเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้แล้ง คือขุดสระน้ำในไร่นา ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกรด้วยเครื่องจักร อบจ. จะเจาะบาดาลขนาดลึกให้หมู่บ้านมี่แห้งแลงมากๆ เพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภค, ขุดลอกแห่งน้ำสาธารณะ หนองน้ำ และสูบน้ำช่วยภัยแล้งผลักดันน้ำจากแม่น้ำสาขาต่างๆ เข้าสู่หนองน้ำตามหมู่บ้าน และจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามตำบลต่างๆ โดยเครื่องจักร อบจ.

และสนับสนุนโครงการ โขง เลย ชี มูล โดยจัดสร้างชลประทานเชื่อมต่อ และจะแบ่งงบประมาณบางส่วนมาซื้อเครื่องบิน เพื่อทำฝนเทียมการ จะดำเนินการต่อ เรื่องรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มีเครื่องเอกซเรย์และอัลตราซาวด์ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ สร้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูและผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้หากศูนย์ไหนขาดแคลน

 

เพิ่มอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ(กองร้อยน้ำหวาน) จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม otop การสร้างคน โดยจะส่งเสริมโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด  ให้สัมฤทธิ์ผลให้ลูกหลานได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจะผลักดันจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นเมืองปลอดภัย ทันสมัย, Smart City, Smart Energy โดยการเพิ่มกล้อง CCTV ในจุดสำคัญ เพื่อป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรม

เวลา 1058 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาของตนเอง และตนเคยลงพื้นที่มาปราครัยหาเสียงในพื้นที่ อ.พนมไพร เมื่อปี 2547 จนเมื่อมีโอกาสลงสมัครในนามไทยรักษาชาติเมื่อปี 2562 แล้วถูกยุบพรรคการเมือง จนถึงปัจจุบันตนยังไม่สังกัดพรรคการเมืองใด แต่ครั้งนี้ตนเองได้มีโอกาสมาช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยโดยการชักชวนจาก นายเศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร.อ.เขต 8 พรรคเพื่อไทย

และตนเองมีความสนิทสนมกับครอบครัวนี้อยู่แล้ว ต่อมากล่าวถึงการทำงานล้มเหลวของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทโอชา นรม. กล่าวว่าหากเลือกนายมังกรฯ เป็นนายก อบจ. ตนจะช่วยเรื่องการผลักดันการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น อบจ. โดยตนเองเห็นชอบกับนโยบาย 6 ประการของนายมังกรฯ กล่าวสนันสนุนให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงการสืบทอดอำนาจ ดังนั้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้จึงขอให้ทุกท่านเลือกนายมังกรฯ เป็นนายก อบจ.และทีมงาน ส.อบจ. อ.พนมไพร ทั้งสองเขตเลือกตั้ง ด้วย

เวลา 1125 นางเอมอร สินธุไพร นปช.เกษตรวิสัย/อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวแนะนำตัว และกล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยว่าทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องร้อยเอ็ดอย่างแท้จริง และเชิญชวนให้พี่น้อง อ.พนมไพร เลือกนายมังกรฯ เป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

เวลา 1137 กิจกรรมยุติ ผู้ร่วมกิจกรรมแยกย้ายกลับ

อ่านต่อ