ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ตู่หยุดคิงส์เกตขุดทองคำในไทย

ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ตู่หยุดคิงส์เกตขุดทองคำในไทย เมื่อ 26 ม.ค.65 เวลา 08.30 น. กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 25 คน

นำโดย นางอารมย์ คำจริง, นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ.

เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีคัดค้านการอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทอัคราฯ และขอให้เร่งรีบถอดถอน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เนื่องจากมีพฤติการณ์ เกียร์ว่าง ละเว้น ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีพฤติการณ์อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอัคราฯ หรือคิงสเกต

กลุ่ม อยู่ระหว่างทำกิจกรรมชูป้ายข้อความ เช่น “จี้ลุงตู่ถอดถอน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ,นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประชาชนคัดค้านการเดินหน้าเหมืองทอง” หยุดคิงส์เกตขุดทองคำในประเทศไทย”

“ขอให้ลุงตู่เร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำไมคดีเหมืองทองจึงหายไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทำไมไม่เพิกถอนประทานบัตร”

พร้อมโบกธงชาติ และเปิดเพลงหนักแผ่นดิน เดินเท้ารอบบริเวณลานจอดรถภายใน สนง.กพ.

เวลา 08.35 น. กลุ่มยื่นหนังสือถึง นรม. ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ราษฎรปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จี้ตู่หยุดคิงส์เกตขุดทองคำในไทย

อ่านต่อ