ติดป้ายผ้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลบิ๊กตู่

เมื่อ 30 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 0600 – 0700 ปรากฏข่าวสารมีกลุ่มบุคคลได้นำป้ายพร้อมเขียนความลงบนผ้า โดยได้นำมาติดที่สะพานลอยทางเดินข้ามถนนในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาล จำนวน 2 สะพาน ดังนี้

1. สะพานลอยข้ามถนนหน้า รร.สตรีศึกษา – รพ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการเขียนป้ายมีข้อความ ยกเลิกกฎหมายอาญา ม.112 และ ทำห่อผ้าพร้อมเขียนชื่อ นาย สุรชัย แซ่ด่าน (บุคคลที่สูญหาย) ห้อยบนสะพาน

2. สะพานข้ามถนนหน้า รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการเขียนป้ายมีข้อความ ปฏิรูปสถาบัน

ต่อมาเวลาประมาณ 0800 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มาดำเนินการเก็บป้ายผ้าออกจากสะพานทั้ง 2 แห่ง เรียบร้อย

การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการกระทำของกลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอก โดย นายสุทธิพร(ปาน)  แดงอินทวัฒน์, น.ส.เขมิกา ศรีเกาะ และกลุ่มแนวร่วมเยาวชนในเครือข่ายฯ โดยแกนนำของกลุ่มในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด มีการติดต่อกับ กลุ่มคณะราษฎรแกนนำเคลื่อนไหวใน กทม. คือ นายอานนท์ นำภา, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา(ไผ่ ดาวดิน) และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ในการเคลื่อนไหวในพื้นที่

อ่านต่อ