ตู้คอนเทนเนอร์ สกัดม็อบ20 ก.พ. คณะราษฎร

เมื่อ 20 ก.พ.64 กรณี กลุ่มคณะราษฎรนัด รวมตัว อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา ที่ สัมปายะสถาน รัฐสภา เกียกกาย ทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงได้มีแผนการเตรียมรองรับการชุมนุมม็อบวันนี้ ของกลุ่มคณะราษฎร2563 มีดังนี้

บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุถนนหน้าพระธาตุ ตัด ถนนพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้น ไม่สามารถเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังได้

ส่วนบริเวณท่าช้าง ยังไม่มีการปิดกั้นการจราจร บริเวณท่าเตียน ยังไม่มีการปิดกั้นการจราจรแต่มีการนำ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 6 ตู้ มาวางเตรียมไว้

ส่วนบริเวณแยก นรด. ยังไม่มีการปิดถนนแต่อย่างใด และบริเวณสะพานมอญ ก็ยังไม่มีการปิดกั้นถนน

ส่วนบริเวณสะพานช้างโรงสี ก็ยังไม่มีการปิดกั้นการจราจร แต่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ มาเตรียมไว้จำนวน 6 ตู้

อ่านต่อ