ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวผลการเลือกตั้ง อบต.

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวผลการเลือกตั้ง อบต. เมื่อ 29 พ.ย.64 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

แถลงข่าวผลการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. โดยระบุว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั้งหมด 196 แห่งทั่วประเทศ

ได้รับชัยชนะ 38 อบต. หรือ คิดเป็น 19.4 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ส่งทั้งหมด

โดยในจำนวนนี้อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 53 ปี และมีผู้ที่อายุน้อยที่สุด 35 ปี ซึ่งเพิ่งผ่านเกณฑ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ อบต. ได้ นอกจากนี้ยังมีนายกฯ เป็นเพศหญิง 3 คน เพศชาย 35 คน

มีประสบการณ์การเมืองท้องถิ่นมาแล้ว 23 คน ไม่มีประสบการณ์ หรือหน้าใหม่เลย 15 คน ซึ่งชัยชนะใน 38 อบต.นี้ กล่าวได้ว่าเราภูมิใจกับผลการเลือกตั้ง

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คณะก้าวหน้า โพสขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับ อบต.ก้าวหน้า

ความเห็นชาวเน็ต

ความเห็นชาวเน็ต

อ่านต่อ