ธนาธร ลงพื้นที่หาเสียง เลือกตั้งนายกเล็ก เชียงใหม่

เมื่อ 2 มี.ค.64 เวลา 0730 น. กลุ่มคณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อหาเสียง และ ชี้แจงแนวนโยบายให้กับ นางชิดชนก ปิ่นทรายมูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเวียงฝาง ในนามคณะก้าวหน้าเวียงฝาง พร้อมทีมงานคณะก้าวหน้าเวียงฝาง ณ วัดพระบาทอุดม (น้ำบ่อซาววา) หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการหาเสียง ประมาณ 50 คน รายละเอียด ดังนี้

ในการหาเสียงและชี้แจงนโยบาย นายธนาธรฯ ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ โดยระบุว่าคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครเพื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นให้ดีขึ้น

อยากให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. ที่จะถึงนี้ เพราะการเมืองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด

เมื่อทุกคนเข้ามาร่วมทำงานการเมืองกับคณะก้าวหน้าแล้ว ต้องยึดมั่นในหลักการทำการเมืองแบบใหม่ คือไม่ทุจริต ไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียงเด็ดขาด

หากใครมาร่วมงานกับคณะก้าวหน้าเพื่อหวังจะรวย ตนบอกได้เลยว่าคิดผิดแล้ว

นอกจากนี้ ต้องมีจุดยืนทางการเมือง อย่างน้อยในด้านประชาธิปไตย และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. คัดค้านรัฐธรรมนูญ 2560

หากท่านเข้ามาร่วมงานกับคณะก้าวหน้า แต่ชื่นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล คสช. หรือมองว่ารัฐธรรมนูญ 2560 นี้ไม่เป็นปัญหา นั่นแปลว่าเราต้องมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกันอยู่

เวลา 0900 กิจกรรมยุติเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ที่มา สุดาตา นานนอน

อ่านต่อ