ธนาธร คณะก้าวหน้า ดูงาน หาเสียง เชียงใหม่

เมื่อ 2 มี.ค.64 เวลา 0930 น. กลุ่มคณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า และนางชิดชนก ปิ่นทรายมูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเวียงฝาง ได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูงานในโรงงานกำจัดขยะของ อบต.เวียง อ.ฝางฯ รายละเอียด ดังนี้

นายธนาธรฯ ได้ดูวิธีการกำจัดขยะ ขั้นตอนการกำจัดขยะ มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับใด การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลข้อดี ข้อด้อย ต่างๆ ในการกำจัดขยะของ อบต.เวียง อ.ฝางฯ ให้ได้มากที่สุด

หากการกำจัดขยะของ อบต.เวียง อ.ฝางฯ ดีมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้นำไปพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่ อื่นๆ ของประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบันขยะมีมากขึ้นทุกวัน กำลังเป็นปัญหาอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

เวลา 1100 น. เสร็จสิ้นการดูงาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ที่มา Kankai Meekhun

อ่านต่อ