ธนาธร ลงพื้นที่ พบปะหาเสียงมวลชน

ธนาธร ลงพื้นที่ พบปะหาเสียงมวลชน เมื่อ 12 มี.ค.64 เวลา 0830 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หน.คณะก้าวหน้า, ดร.ศุภศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เพื่อพบปะกับกลุ่มนักเรียน และ ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยมีรักษาการ ผอ.ฯ เป็นผู้ชี้แจงแทน (ผอ.ฯ ติดภารกิจ)

เวลา 0850 นายธนาธรฯ และคณะ ได้เดินไปในบริเวณโรงเรียนฯ และพบปะดำเนินกิจกรรม

หลังจากนั้น ในห้วงเวลา 1300 นายธนาธรฯ มีกำหนดการไปช่วยหาเสียงให้แก่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ที่มา ดากดาก ครับ

อ่านต่อ