ธนาธร ลุยกาฬสินธุ์ ยินดีอบต.คณะก้าวหน้า ชนะเลือกตั้งรอบ 8ปี

ธนาธร ลุยกาฬสินธุ์ ยินดีอบต.คณะก้าวหน้า ชนะเลือกตั้งรอบ 8ปี เมื่อ 26 ม.ค.65 เวลา 0830 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และคณะฯ ประมาณ 5 คน ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ไปที่ อบต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

เพื่อร่วมประชุมกับทีมงานนายก อบต.หนองบัว อ.นามนฯ นำโดยนายทองพูล พลพุทธา นายก อบต.หนองบัว อ.นามนฯ, นายวานิช เขจรไชย รองนายก อบต.นามนฯ และนางมะลิวรรณ ไชยทองศรี รองนายก อบต.หนองบัว อ.นามนฯ

 

โดยนายธนาธรฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นของน้ำและขยะ ซึ่งเป็นนโยบายนำร่องของคณะก้าวหน้าที่ได้ให้ไว้กับผู้สมัคร ส.ส.และผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นทุกพื้นที่ที่ลงสมัครในนามของคณะก้าวหน้า และจะใช้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายในการหาเสียงในห้วงต่อไป ซึ่งนโยบายที่ชัดเจนที่สุดคือน้ำประปาดื่มได้

เวลา 0930 นายธนาธรฯ ได้เดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำหนองฮี ต.หนองบัว อ.นามนฯ เพื่อดู/แนะนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พอใช้ในการอุปโภคและบริโภค สะอาดถูกสุขลักษณะภายในชุมชน ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวคือที่ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคและบริโภค โดยมีนายปิยะพงษ์ ถิ่นมีผล ผอ.กองช่าง คอยต้อนรับ

จากนั้นได้ดินทางไปดู/แนะนำแนวทางการบริหารจัดการขยะเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมต่อชุมชนในภายหลัง รวมทั้งการนำขยะที่สามารถนำมารีไซร์เคิลใหม่ได้ โดยมีนายสมจิตร ศรีแสนยง หัวหน้า สป. คอยให้การต้อนรับ

เวลา 1115 นายธนาธรฯ และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะ และพูดคุยกับสมาชิกคณะก้าวหน้าในพื้นที่อื่นต่อไป

อ่านต่อ