น.สพ.บูรณ์ กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ประท้วงเปลื้องผ้า ขอเงินคืน

นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล แกนนำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ประท้วงเปลื้องผ้า ขอเงินคืนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า ในภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19

29 ธ.ค.63 ที่ ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล วัตถุประสงค์ กลุ่มฯจัดกิจกรรม ปักหลักค้างคืนหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยข้อเรียกร้องคือต้องการนำเงินสมทบชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมมาใช้ล่วงหน้า 30-50 % ให้ผู้ประกันตนนำไปใช้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ยอดมวลชน 10 คน

เวลา 1205 น. กลุ่มฯเดินทางมาถึง ประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ จากนั้นทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ โดยนายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ทำการเปลื้องผ้าและนอนขวางถนนทางเข้าประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมทำกิจกรรม เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้ประกันตน

เวลา 1350 น. กรณีกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน กลุ่มฯ เคลื่อนย้ายเต็นท์จากสะพานชมัยมรุเชฐ ไปยังพื้นที่ชุมนุม ถนนนครปฐมข้างธนาคารกรุงเทพ มวลชนพักคอยและจับกลุ่มพูดคุย

เวลา 1420 น. จนท.ตร. นำหนังสือแจ้งให้ห้ามการชุมนุมต่อนายประวัติ รองเดช ผู้แจ้งชุมนุมและกลุ่มฯทราบ เนื่องจากได้มีข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 25 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามข้อ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด โดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นการขอชุมนุมในพื้นที่ของท่านอาจเป็นการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อประกาศและข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา 18 ระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เวลา 1425 น. นายประวัติ รองเดช เป็นผู้แจ้งชุมนุมและกลุ่มฯรับทราบ

อ่านต่อ