ประชาชนปกป้องสถาบัน บุกสภาค้านแก้ กฎหมาย 112

ประชาชนปกป้องสถาบัน บุกสภาค้านแก้ กฎหมาย 112 ที่ รัฐสภา กรณี กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส) นำโดย นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว นัดหมายมวลชน ยื่นหนังสือ คัดค้านการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 112 นั้น

เวลา 0814 กลุ่มทยอยเข้าพื้นที่พร้อม รถกระบะเครื่องเสียง 1คัน โดยรวมกลุ่มอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อรอเวลาทำกิจกรรม  สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมได้ทำป้ายข้อความอาทิ Save 112 คนไทยไม่เดือดร้อน, กลุ่มมุสลิมรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ เเละความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ,มาประกอบการทำกิจกรรม เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ขณะรายงานมวลชนยังคงรวมกลุ่มอยู่เลยหน้าทางเข้าอาคารรัฐสภาเพื่อรอเวลาเข้ายื่นหนังสือ นำโดย นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว

เวลา 0835 ตัวเเทนกลุ่ม เริ่มขึ้นปราศรัย โดยกลุ่มแสดงเจตนารมณ์ ในการคัดค้านการยกเลิก ม.112 เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ

โดยจะไม่ยินยอมให้กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มายกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าวได้ เพราะกฏหมาย ม.112 ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และถ้าหากทางรัฐสภา ยังมีการพิจารณายกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าว ทางกลุ่มพร้อมที่จะปักหลักชุมนุม ต่อไปจนกว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวออกจากการพิจารณา

นาย กวิน ชาตะวนิช กล่าว การมีกฎหมาย ม.112 นั้น เพื่อป้องปราม ไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สามารถหมิ่นประมาทต่อสถาบันฯได้ โดยกลุ่ม จะไม่ยอมให้กลุ่มหรือขบวนดารใดขบวนการหนึ่ง มาดูหมิ่นสถาบัน หรือยกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าวได้

โดยยืนยันการกิจกรรมของทางกลุ่มไม่มีเจตนาเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับทางของเจ้าหน้าที่ แต่ออกมาทำกิจกรรมเพื่อปกป้องสิทธิ รัฐธรรมนูญ และปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส) นำโดย นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว นัดหมายมวลชน ยื่นหนังสือ คัดค้านการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 112 จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

หนังสือพุทธะอิสระ ประชาชนปกป้องสถาบัน บุกสภาค้านแก้ กฎหมาย 112

อ่านต่อ