ประชาชนปกป้องสถาบัน ร้องชวน สอบ ส.ส.ก้าวไกล

เมื่อ 22 มี.ค.64 เวลา 1300 น. ที่รัฐสภา กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ นำโดย นางแทงคุณ ปิตุภูมิ (เจ้ลั้ง หนองปลิง) วัตถุประสงค์ ได้ร่วมเข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผ่าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณและความเหมาะสมและทัศนคติขอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสาเหตุเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

โดยมี นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่เป็นประธานสภาพิจารณาลงมติในวาระ 3 ในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในขณะที่มีการอภิปรายอยู่นั้น ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนำรูป 11 ผู้ต้องหาคดี มาตรา 112

ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพร้อมป้ายที่มีข้อความว่า “ปล่อยเพื่อนเรา” นำเข้ามาในรัฐสภา ทั้งยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดี มาตรา 112 ทั้งนี้ทางกลุ่มเล็งเห็นว่าการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม

จึงรวมตัวกันมาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลใน 2 ประเด็นได้แก่

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไปร่วมชุมนุมและปกป้องกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง มีแนวคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ประธานสภามีอำนาจตรวจสอบจรรยาบรรณ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้ได้หรือไม่

2. การนำเอารูปผู้ต้องหา ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมกับป้ายข้อความดังกล่าว เข้ามาในรัฐสภาอันทรงเกียรติ ทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและประชาชน ผู้มีความจงรักภักดีสงสัยในพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังยุยงปลุกปั่น ในการกระทำผิดกฎหมายเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

กลุ่มฯ ได้ยุติการยื่นหนังสือดังกล่าวในเวลา 1430 น. พร้อมแยกย้ายกลับภูมิลำเนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ที่มา Kankai Meekhun

อ่านต่อ