ปิยบุตร คณะก้าวหน้า ลุยชัยภูมิ หาเสียงนายก อบต.

ปิยบุตร คณะก้าวหน้า ลุยชัยภูมิ หาเสียงนายก อบต. เมื่อ 12 พ.ย. 64 เวลา 0900-1200 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

เพื่อพบปะ/สนทนา กับผู้สมัครนายก อบต.ในนามคณะก้าวหน้า ประกอบด้วย นายณัฐชาติ ศิริบรรจง ผู้สมัครนายก อบต. เบอร์ 2 อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ ฯ, นายขุนทอง วงษ์คำ ผู้สมัครนายก อบต. เบอร์ 2 อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ฯ, นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร ผู้สมัครนายก อบต. เบอร์ 2 อบต.สระพัง อ.บ้านแท่น ฯ และ นายอภิสิทธิ์ อินทรารักษ์ ผู้สมัครนายก เบอร์ 3 อบต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ ฯ

สาระสำคัญ เป็นการพบปะเพื่อร่วมพูดคุยถึงนโยบายและการหาเสียงช่วงที่ผ่านมา ว่ามีกระแสตอบรับเป็นอย่างไร และ นายปิยบุตร ฯ ได้กล่าวถึงการที่คณะก้าวหน้ามาสนับสนุนผู้สมัครท้องถิ่น ในระดับต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากต้องการทำให้ประชาชนเห็นถึงคุณภาพชีวิตของตนที่ดีกว่านี้

ถ้าเรากระจายอำนาจให้ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีอำนาจ มีงบประมาณ มีทรัพยากรอย่างแท้จริง และลบล้างข้อครหาว่ายิ่งกระจายอำนาจก็ยิ่งกระจายการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งถ้าคณะก้าวหน้าได้ทำงานการเมืองท้องถิ่น จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองท้องถิ่นใหม่ ไม่ใช้เครือข่ายอิทธิพล ไม่ใช้เงินทอง แต่แข่งกันด้วยนโยบายให้ประชาชนเลือก และบริหารท้องถิ่นให้ดีทำให้เกิดขึ้นจริง

เวลา 1200 นายปิยบุตร ฯ และคณะ ฯ ได้เดินทางออกจากพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ด้วยรถยนต์ ยี่ห้อฮุนได กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่ จ.นครราชสีมา

สำหรับความเคลื่อนไหวของ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำทำงานคณะก้าวหน้า ลุยอีสาน หาเสียงนายก อบต. จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ