ปิยบุตร คณะก้าวหน้า ลุยอุดร ยินดีชนะเลือกตั้ง นายก อบต.

ปิยบุตร คณะก้าวหน้า ลุยอุดร ยินดีชนะเลือกตั้ง นายก อบต. เมื่อ 10 ธ.ค.64 นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่/เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.บ้านดุง และ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อพบปะว่าที่ นายก อบต. และสมาชิกในสังกัดคณะก้าวหน้า

เวลา 1105 – 1225 นายปิยบุตรฯ พร้อมคณะได้เดินทางด้วยรถยนต์ HYUNDAI มาที่บริเวณศูนย์บ่มเพราะเกตรกร เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม (สวนกำนันพันล้าน) หมู่ 3 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ ว่าที่ นายก อบต.โพนสูง และส.อบต.ฯ ในสังกัดคณะก้าวหน้า พร้อมมวลชนต้อนรับ/พบปะ ประมาณ 30 คน

สาระสำคัญ เป็นการแสดงความยินดีกับนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ ได้ชนะการเลือกตั้งเป็น นายก อบต.โพนสูง พร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจนายพงษ์พิพัฒน์ฯ และคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการทำงานท้องถิ่นจะมุ่งมั่นตั้งใจทำตามนโยบาย เพื่อประชาชนพี่น้องชาว ต.โพนสูงฯ

ยกตัวอย่างความสำเร็จ “โครงการน้ำประปาดื่มได้” ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด คณะก้าวหน้ามุ่งหวังที่จะนำโครงการน้ำประปาดังกล่าว มาปรับใช้ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ อบต.โพนสูง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ไว้อุปโภค และบริโภคได้

เวลา 1325 -1415 นายปิยบุตรฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณบ้านพัก นายสุรพล บุญไชยศรี ว่าที่นายก อบต.นาบัวฯ ม.1 บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมี ส.อบต.ฯ คณะทำงานในพื้นที่ มาต้อนรับ/พบปะ ประมาณ 20 คน (ซึ่งเป็นการพบปะภายใน)

คาดว่าเป็นการมาเน้นย้ำ และผลักดันนโยบายเรื่องน้ำประปาให้สามารถอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งให้ว่าที่นายกฯ นำไปดำเนินการให้เป็นโครงการฯ ในท้องถิ่นตนเองพร้อมมุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จ ตามที่ได้ชูนโยบายในการหาเสียงไว้

อ่านต่อ