ปิยบุตร ลุยพื้นที่ ยโสธร หาเสียงช่วยทีมคณะก้าวหน้า

เมื่อ 17 ธ.ค.63 เวลา 1520 นายปิยบุตร ฯ ได้เดินทางไปที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายสฤษดิ์ ประดับศรี ผู้สมัครเป็นนายก อบจ.ยโสธร หมายเลข 3 และ ผู้สมัคร ส.อบจ. ในนามคณะก้าวหน้า ในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน  สาระสำคัญดังนี้

นายปิยบุตร ฯ กล่าวแนะนำตัว และทักทายผู้ร่วมกิจกรรมฯ จากนั้นได้กล่าวถึงการเดินทางช่วยหาเสียงในทั่วภาคอีสานที่มีผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า กล่าวขอบคุณพี่น้องจังหวัดยโสธร เลือกพรรคอนาคตให้ห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา, คณะก้าวหน้าเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องในพื้นที่ และจะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้พี่น้องเจริญก้าวหน้า พวกเราจะก้าวไปพร้อมกัน คณะก้าวหน้าขอสัญญาว่าเราจะทำให้พี่น้องยโสธร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาก้าวไกล ก้าวหน้าตามแนวความคิดของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ดังนั้นจึงขอให้สนับสนุนคณะก้าวหน้า ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าทุกคนทุกคน ถึงแม้คณะก้าวหน้าไม่ได้แจกเงินซื้อเสียง เหมือนพรรคอื่นๆ ก็ตาม ดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนเลือกกลุ่มอื่น พรรคอื่น ที่ผู้สมัครแจกจ่ายเงินซื้อเสียง เขาเหล่านั้นจะเข้าไปถอนทุนคืน ทำให้งบประมาณท้องถิ่นขาดหายไป การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง รวมทั้งการผูกขาดอำนาจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการคอรัปชั่น จึงขอให้พี่น้องประชาชนเลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารงานท้องถิ่น โดยเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าทั้ง นายกฯ และ ส.อบจ.ฯ ทุกคนทุกเขตด้วย

เวลา 1635 นายปิยบุตร ฯ ได้เดินทางต่อไปยังเวทีปราศรัยบริเวณหน้าเทศบาลตำบลป่าติ้ว จ.ยโสธร(ระยะทาง ประมาณ 35 กม.) เพื่อพบปะมวลชน แจกแผ่นปลิว ช่วยหาเสียงและให้กำลังใจ นายสฤษดิ์ ฯ ต่อไป

อ่านต่อ