ผู้ค้าขายแผงลอย ลำปาง ร้องเปิดร้านขาย เหมือน 7-11

ผู้ค้าขายแผงลอย ลำปาง ร้องเปิดร้านขาย เหมือน 7-11 เมื่อ 8 มิ.ย.64 เวลา 1000 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จว.ล.ป. นำโดยนายสุวิทย์ อาภากาศ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จว.ล.ป. พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 50 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จว.ล.ป.

พร้อมถือป้ายกระดาษ saveคนกลางคืน ขอให้ช่วยเยียวยาเราด้วย จะต า eกันอยู่แล้ว เพื่อยื่นหนังสือต่อ ผวจ.ลำปาง เพื่อขอให้ช่วยเหลือผ่อนปรนอนุญาตให้เปิดร้านอาหารได้ตามปกติ หลังจากที่สถานการณ์ในพื้นที่ จว.ล.ป. คลี่คลายลงแล้ว โดยนายสุวิทย์ อาภากาศ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จว.ล.ป. กล่าวว่า ในตอนนี้สถานการณ์โควิ ด-19 ของ จว.ล.ป. มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง และผู้ป่วยยืนยันรักษาตัวหายหมดแล้ว

โดยกลุ่มฯ ได้มีข้อเรียกร้อง จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1.ทางร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ อยากจะกลับมาเปิดอีกครั้ง หลังจากต้องปิดร้านไปนานถึง 2 เดือน

2.อยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งใน จ.ลำปาง มีผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งหมด สำหรับคนที่มารวมกันวันนี้เป็นเพียงตัวแทนส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมยื่นหนังสือเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้เข้ารับเรื่อง และแจ้งว่าจะรายงานให้ทาง ผวจ.ลำปาง ทราบโดยเร็ว เพราะคำสั่งจังหวัดต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ซึ่งมี ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ประกอบการนั้น จะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนส่งไปยัง ศบค.

เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศ เพราะได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมด โดยทางผู้ประกอบการได้เตรียมเอกสารต่างๆ ยื่นเป็นหลักฐานแสดงถึงผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ เหตการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ