ผู้ค้าสถานบันเทิงโรงแรมไม่ทน ร้องอนุทิน ที่เชียงราย

ผู้ค้าสถานบันเทิงโรงแรมไม่ทน ร้องอนุทิน ที่เชียงราย ความเคลื่อนไหว ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโควิ ด-19 ยื่นหนังสือฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ จ.เชียงราย มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ 3 ก.ค. 64 เวลาประมาณ 1100 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลขที่ 1039 ถ. สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ

โดยก่อนที่จะมีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงสาธารณะสุข ได้มีผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโควิ ด-19 ยื่นหนังสือฯ ต่อนายอนุทิน ฯ จำนวน 3 กลุ่ม (ประมาณ 5 คน) มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโควิ ด-19 ดังนี้ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายพิศาลเชษฐ์ จินตเศรณี, สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิโรจน์ ชายา เจ้าของ โรงแรมบ้านมาลัย และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา นำโดยนายนเรศ รัศมีจันทร์

เนื้อหาสาระสำคัญ ของแต่ละกลุ่มนั้น เพื่อแจ้งถึงปัญหาและขอความอนุเคราะห์ให้การกระจายวัคซีนมาให้ถึงผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้ เชียงรายได้กลับมาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอีกครั้ง ในส่วนของ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา นำโดยนายนเรศ รัศมีจันทร์ ได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง อย.อนุมัติวัคซีนลัมปิสกินล่าช้า ขอให้มีการเร่งอนุญาตให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวในโคและกระบือ จากสถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบัน

การดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการยื่นหนังสือฯ ในครั้งนี้ทราบว่ามี นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ

อ่านต่อ