ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 ขอคืนเงินประกันตน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 จำนวน 14 คน (ไม่ทราบแกนนำ) เดินทางมาที่ กระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเรียกร้องต่อ รมว.แรงงาน ขอความช่วยเหลือ ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 โดย รมว.รง.ได้มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรง คณะที่ปรึกษา รมว.รง. และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมหารือกับกลุ่มฯ ที่ ห้องประชุม ครส. ภายใน รง. สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

-ทางด้านตัวแทนกลุ่มฯ ได้เสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้

1.ขอคืนเงินประกันตนกรณีชราภาพ

2.ขอกู้โดยสามารถกู้เงินสมทบ กรณีชราภาพออกมาใช้

3.ขอเลือก สามารถเลือกได้ว่าจะขอรับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญ และได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน

-ทางด้าน นายณัฐวัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ในระยะยาว กรณีการคืนเงินชราภาพขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ส่วนในระยะสั้นได้มอบหมายให้ สปส. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนได้หรือไม่

-ทางด้านตัวแทนกลุ่มฯ ได้สะท้อนปัญหาจากการที่ สปส.ได้นำเงินกองทุนไปให้นายจ้างกู้เพื่อไปลงทุน โดยหากเปลี่ยนเป็นให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นเจ้าของเงินกู้ได้จะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่า

-ทางด้าน รองเลขา สปส. ชี้แจงกรณีการนำเงินสมทบให้นายจ้างกู้  เนื่องจากนายจ้างประสงค์จะกู้ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ สปส.กำหนด เช่น ต้องคงสภาพการจ้างงานจึงสามารถกู้ได้ เป็นต้น

-ทางด้านตัวแทนกลุ่มฯ ได้เสนอว่าเนื่องจากความเดือดร้อนไม่สามารถจะรอกระบวนการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เวลาได้ ขอให้หาช่องทางในการช่วยเหลือโดยด่วน เช่นช่องทางเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

-ทางด้าน นายณัฐวัฒน์ฯ ได้รับว่าจะนำข้อเสนอดังกล่าว นำเรียน รมว.รง. ภายในวันนี้ เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และจะแจ้งผลให้ทราบโดยเร็ว สำหรับประเด็นการในการแก้ไขกฏหมายนั้น จะเร่งหารือทางกฤษฎีกาให้เร็วที่สุด

เวลา 1510 ยุติการหารือ จากนั้นกลุ่มฯได้เดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ