พรรคก้าวไกล จันทบุรี ประชุมกับกลุ่มประมง สะท้อนปัญหาประกอบอาชีพ

พรรคก้าวไกล จันทบุรี ประชุมกับกลุ่มประมง สะท้อนปัญหาประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 เวลา 0930-1200 กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.จันทบุรี

รวมตัวจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการเรือพาณิชย์และกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบอาชีพเครื่องมือประมงโพงพาง (หลักรอ) เพื่อสะท้อนปัญหาการประกอบอาชีพของชาวประมงดังกล่าว ที่ร้านนิวทิวสน ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โดยมีนายภูมินทร์ ภาณะรมณ์ นายกสมาคมประมงแหลมสิงห์ และกลุ่มชาวประมงเข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 60 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ประกอบด้วย 1) นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล 2) น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 พรรคก้าวไกล จ.จันทบุรี 3) นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.ตราด 4) นายวรายุทธ ทองสุข ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 1 จ.จันทบุรี และ 5) น.ส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 2 จ.จันทบุรี

สาระสำคัญของการประชุมฯ ประกอบด้วย การสะท้อนปัญหาการทำการประมงพาณิชย์ และการทำการประมงชนิดโพงพาง (หลักรอ) โดยกล่าวถึงข้อเสียของการบังคับใช้กฎหมายประมงของภาครัฐ อาทิ พรก.การประมง 58 ที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ เป็นต้น

หลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้น กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้เดินทางโดยเรือของชาวประมงไปดูสภาพปัญหาการทำการประมงเครื่องมือโพงพาง (หลักรอ) ในพื้นที่แม่น้ำแหลมสิงห์ต่อไป

อ่านต่อ