พรรคเพื่อราษฎรประชุมใหญ่ แจกไข่สมาชิก จวกลุงตู่ ทำของแพง

พรรคเพื่อราษฎรประชุมใหญ่ แจกไข่สมาชิก จวกลุงตู่ ทำของแพง ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 0900 – 1600 พรรคเพื่อราษฎร ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องพิจิตรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมย์ฟราเวอร์ จ.พิษณุโลก นำโดย นายบุญปลูก เอนสาร และกรรมการบริหารพรรค โดยได้มีการเชิญสมาชิกพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

โดยการประชุมในวันนี้เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากพรรค “เพื่อราษฎร” เป็น “พึ่งตนเอง” ภายในการประชุมพรรค นายบุญปลูก เอนสาร ได้มีการกล่าวโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ราคาสินค้าแพง และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือ นายบุญปลูกฯ ได้นำไข่ไก่สดจำนวน 500 แผง แจกให้กับสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

นายบุญปลูก  เอนสาร  หัวหน้าพรรค

นายพัฐจักร  เทพษร  รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1

นายวุฒิวิทย์ โสภา  รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2

พ.ต.อ.ดร.ธีร์รัฐ  ทิพย์นพนนท์ เลขาธิการพรรค

นายคณิน  รูมะปาน  รองเลขาธิการพรรค

นายสรศักดิ์  เชื้ออินทร์  นายทะเบียนพรรค

น.ส.พรรัตน์  ช่วยบำรุง  เหรัญญิก

น.ส.กุลณัฐฐา  จิรจงพาณิชย์ โฆษกหพรรค

ดร.อาทิตย์  บุญญาภิสังขาร ผู้อำนวยการพรรค

นายวีรศักดิ์  ช่วยบำรุง  กรรมการ

พรรคพึ่งตนเอง ก่อนหน้าได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรรมการบริหาร หัวหน้าพรรค กล่าวคือ พรรคเพื่อราษฎร ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 31/2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ในชื่อ “พรรคพลังไทสร้างชาติ” โดย มีนายณภัคธร ชัยสงคราม เป็นหัวหน้าพรรค, นายบุญปลูก เอนสาร เป็นเลขาธิการพรรค และนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แอ๊ด สุรชัย สมบัติเจริญ เป็น โฆษกพรรค โดยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 96 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 พรรคพลังไทสร้างชาติได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้รับเลือกตั้ง

กระทั่งวันที่ 6 มิ.ย. 62 นายณภัคธฯ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 62 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากเดิม “พรรคพลังไทสร้างชาติ” เป็น “พรรคสุจริตชน” เปลี่ยนแปลงชื่อย่อพรรค นโยบายพรรค คำประกาศอุดมการณ์พรรค และ ข้อบังคับพรรค

แต่ยังคงใช้ที่ทำการพรรคเดิมจากสมัยเป็นพรรคพลังไทสร้างชาติ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ อดีตรองหัวหน้า พรรคภราดรภาพ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต่อมานายกนกศักดิ์ ลิตไพรวัลย์ ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค (ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพึ่งตนเอง) ทำให้กรรมการที่ยังเหลืออยู่รักษาการตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

อ่านต่อ