พรรคเพื่อไทย สกลนคร เปิดตัวผู้ลงสมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้ง รอบ 9 ปี

พรรคเพื่อไทย สกลนคร เปิดตัวผู้ลงสมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้ง รอบ 9 ปี ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่ฯ

เมื่อ 26 ม.ค.65 ที่ จ.สกลนคร กลุ่มนักการเมืองในพื้นที่ จว.ส.น. โดยผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 3 มีการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน/แนะนำตัว/เปิดตัว และมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอตัว/หวังผลทางการเมือง เป็นทางเลือกในการลงสมัคร ส.ส. ที่สำคัญดังนี้

สจ.สิรภพ สมผล สจ.เขต 6 อ.เมืองสกลนคร ลงพื้นที่ พร้อมบิดานายถนอม สมผล/อดีตนักการเมือง/นปช. ทำการเปิดตัวและแนะนำตัวกับชาวบ้านที่ตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม ในฐานะผู้เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในนามพรรคเพื่อไทย เขต 3 มีพี่น้องให้การต้อนรับ/รับฟังประมาณ 30 คน

น.ส.จิรัชยา สัพโส ผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส. เขต 3/บุตรสาวส.ส.พัฒนาฯ เขต 3 ในปัจจุบัน พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะพี่น้อง/มอบเสื้อ ในเขต ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม

ปัจจุบันมีผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เขต 3 ในนามพรรคเพื่อไทย (เดิมมี 6 เขต แต่อนาคตจะมี 7 เขต) รวม 3 คน ดังนี้

น.ส.จิรัชยาฯ บุตรสาว ส.ส.พัฒนาฯ ภูมิลำเนาอยู่ อ.พังโคน (อนาคตบิดาจะลงเขต 4) ที่ผ่านมาเจ้าตัวพร้อมบิดามีการเปิดตัว/แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 4 เดือนแล้ว ซึ่งเดิมเป็นเขตพื้นที่ฐานเสียงเดิมของบิดา เขต อ.กุดบาก,พรรณานิคม,พังโคน

แนวโน้มคาดว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจจากพรรคเพื่อไทย ลงสมัครเขต 3 เนื่องจากเจ้าตัวมีเสียงตอบรับดีที่สุด มีฐานเสียงเดิมของบิดา/บิดาค่อนข้างมีฐานะ/เม็ดเงินสูง รวมทั้งอาศัยฐานเสียงจาก นปช./คนเสื้อแดงสนับสนุนด้วย

สจ.สิรภพฯ มีภูมิลำเนาอยู่ อ.เมือง/สจ.เขต 6 บิดาเป็นนักการเมืองเก่า/นปช.มีฐานเสียงเดิม ในเขต อ.พรรณานิคม และ อ.พังโคน แต่ไม่มากนัก

นอกจากนี้มารดาคือ นางอมารวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร สจ.เขต 1 อ.เมือง ฐานเสียงจะอยู่ในเขต อ.เมือง มากกว่า/แนวโน้มคาดว่าน่าจะเป็นรองลำดับที่ 2(ลงพื้นที่พบปะพี่น้องที่สำคัญ เมื่อ 15,22,23,26 ม.ค.ฯ ในเขตตำบลต่างๆ มวลชนมารับฟัง 30-50 คน)

น.ส.ชลิดา อภิบาลภูธร ภูมิลำเนา อ.เมือง/บุตรสาว นายชยุติ อธิภูชนะชัย/คนเสื้อแดง/ผู้เสนอตัวฯ เขต 3 พึ่งมีการเปิดตัว/ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเขต 3 เมื่อปลายเดือน ธ.ค.64 (เมื่อ 5 ธ.ค. ไปพบเลขาธิการพรรคที่ จว.น.ม เพื่อขอเสนอตัว) จากการติดตามพี่น้องประชาชนให้การตอบรับเพียงเล็กน้อย/แนวโน้มคาดว่าอยู่ในลำดับ 3 และที่ผ่านมาเคยลงสมัคร ส.ส.พรรคอื่นมีคะแนนเพียงเล็กน้อย และปัจจุบันไปๆมาๆที่ กทม./ไม่มีเม็ดเงิน

อ่านต่อ