พรรณิการ์ ช่อ ลงพื้นที่พบปะ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเล็ก ลำพูน

พรรณิการ์ ช่อ ลงพื้นที่พบปะ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเล็ก ลำพูน เมื่อ 21 มี.ค.64 เวลา 1330 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช สส.พรรคก้าวหน้า

เดินทางมาพบปะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เป็นเครือข่ายในนามของคณะก้าวหน้าสมาชิก

ที่ ร้านกิฟท์@ทอยส์ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 278 หมู่ที่ 7 บ้านเส้ง ต.บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

เวลา 1338 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช เข้าห้องประชุม ชั้น 2 ร้านกิฟท์&ทอยส์ เพื่อพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเทศบาลก้าวหน้า มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

ภายหลังจากการประชุมแล้ว ได้เลิกประชุม เวลา 1500 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ที่มา Kankai Meekhun

อ่านต่อ