พระราชทานอภัยโทษ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ปล่อยตัวต้น มี.ค.64

พระราชทานอภัยโทษ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ปล่อยตัวต้น มี.ค.64

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของประเทศและปวงชนชาวไทย คือ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการแสดงในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 

รายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์แจ้งว่า ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ทำให้ในครั้งนี้จะมีนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ได้ลดวันต้องโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 ราย และตามมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าว ทำให้ผู้ต้องขังประมาณ 30,000 คน ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทั่วประเทศ โดยจะได้รับการทยอยปล่อยตัว ภายในเวลา 3 เดือน

 

ขณะที่ผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง นักโทษชายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เตรียมได้พักโทษและลดโทษตามสัดส่วน กรณีคดีเงินค่า “โฆษณา อสมท” หรือ “คดีไร่ส้ม” ปี 2549 ที่ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 6 ปี 24 เดือน โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนส.ค. 2563 กรณีคดีไร่ส้ม นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าว ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ลดวันต้องโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา มาแล้ว

เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ นักโทษชายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ต้องเข้าฝึกในโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นวลา 15 วัน โดยวันที่ 12 ธ.ค. 2563 จะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรก หลังจากฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาฯ สำเร็จ คาดว่าเดือน มี.ค.2564 นายสรยุทธฯ จะครบกำหนดเวลาได้รับการปล่อยตัวที่ถูกจำคุก จากผู้ต้องขังทั้งหมด 30,000 ราย ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา

อ่านต่อ