พิธานำก้าวไกลนนทบุรี เสวนาปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อชีวิตคนนนท์

พิธานำก้าวไกลนนทบุรี เสวนาปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อชีวิตคนนนท์ เมื่อ 7 พ.ค. 65 เวลา 1300 – 1805 น. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี และ คณะก้าวหน้า จ.นนทบุรี

นำโดย นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ หัวหน้าคณะฯ จัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อชีวิตคนนนท์” ณ โรงแรม นนทบุรี พาเลซ ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากคณะทำงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี

โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, นายธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า ดำเนินรายการโดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ยอดมวลชน ประมาณ 100 คน

เวลา 1300 น. เริ่มลงทะเบียน และทยอยเข้าร่วมงานฯ

เวลา 1340 น. เริ่มการเสวนา โดยมี นายพิธาฯ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากคณะทำงานฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหารถติด, ปัญหาจากการสร้างสะพานท่าอิฐ และปัญหาด้านการเข้าถึงการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด – 19

จากนั้น นายพิธาฯ กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการปลดล็อกท้องถิ่น และแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี ทั้งหมด 6 คน

1.นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 1

2.นายนพดล ทิพยชน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 2

3.นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 3

4.นายปรีติ เจริญศิลป์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 4

5.นายเกียรติคุณ ต้นยาง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 5

6.นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จ.นนทบุรี เขต 6

เวลา 1555 น. นายธำรงศักดิ์ฯ กล่าวเสวนาในประเด็น “ประชาธิปไตยกับอนาคตสังคมการเมืองไทย” โดยกล่าวถึงปัญหาด้านกฎหมายที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นได้

ยกตัวอย่าง รธน. ของต่างประเทศ, การสร้างความมั่นคงทางเสรีภาพ, สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม และยุติธรรม ที่ทุกคนควรได้รับ และการใช้อำนาจตัดสิทธิ์คู่แข่งทางการเมือง

เวลา 1635 น. นายปิยบุตรฯ กล่าวเสวนาในประเด็น “ปลดล็อคท้องถิ่น กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณอย่างแท้จริง ” โดยกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้, การแก้ไข รธน. เพื่อปลดล็อกท้องถิ่น, ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการพัฒนาตัวเอง และการปลดล็อกท้องถิ่นจะทำให้เกิดการกระจายอำนาจสู้ท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

เวลา 1805 น. นางปัญญารัตน์ฯ มอบรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมเสนอชื่อปลดล็อกท้องถิ่นในพื้นที่ จ.นนทบุรี ให้กับ นายปิยบุตรฯ จากนั้นนายณัฐชาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน และประกาศยุติกิจกรรม

พิธานำก้าวไกลนนทบุรี เสวนาปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อชีวิตคนนนท์

อ่านต่อ